Wandel mee naar de toekomst

Samen gaan we op pad doorheen de dorpskernen van Holsbeek! Tijdens deze wandelingen, één per dorpskern, staan we stil bij enkele interessante plaatsen en projecten. We gaan samen in gesprek over de toekomst van onze dorpskernen.

InterLeuven, de partner van de gemeente Holsbeek voor dit project, organiseert één wandeling per dorpskern. De wandelingen zullen een 2-tal uur in beslag nemen. De gemiddelde lengte van een wandeling is vier kilometer, waarbij op verschillende plaats wordt gestopt om duiding te geven en het gesprek aan te gaan.

Kan je er niet bijzijn?

Voor wie er niet bij kan zijn tijdens het moment van de wandeling in zijn kern, worden nadien de wandelingen online beschikbaar gesteld via dit platform. Zo kan iedereen die dit wenst de wandeling ook zelfstandig afleggen en online (of via de postbussen in de openbare gebouwen) feedback insturen.

Inschrijven

De wandelingen zijn gratis, maar we vragen om praktische redenen wel dat je je inschrijft. Je wordt nadien op de hoogte gebracht van de concrete afspraaklocatie.

Wat met corona?

De situatie rond de corona-crisis wordt nauwgezet opgevolgd. Indien de wandelingen door de corona-maatregelen niet worden toegestaan, wordt meteen overgeschakeld naar het ter beschikking stellen van de uitgestippelde wandelingen via dit online platform. Wie zich reeds online inschreef, wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht.