Skip to main content
home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Lancering Holsbeek Denkt Mee

Participatie als antwoord op complexe maatschappelijke uitdagingen

Om het hoofd te bieden aan specifieke maatschappelijke uitdagingen, is het noodzakelijk de vandaag heersende dynamieken in de gemeente te kennen. Het gemeentebestuur wordt uitgedaagd om, in de mate van het mogelijke, vat te krijgen op de wederzijdse wisselwerking en beïnvloeding tussen ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, demografische ontwikkelingen, mobiliteit, sociaal-economische en maatschappelijke factoren.

Doorheen dit geheel stroomt de onafwendbare nood aan klimaatadaptatie, de opbouw van veerkracht en energietransitie. Deze globale abstractere context lokaal en concreet detecteren en vertalen is een continu proces, waarbij in gesprek dient te worden gegaan met alle betrokkenen in de gemeente. Productief samenwerken met deze betrokkenen zal leiden tot het verwezenlijken van gemeenschappelijke doelen. Intense samenwerking is net waar een levendige gemeenschap of ‘dorpskern’ op steunt.

Holsbeek denkt mee

... is de naam voor participatie in Holsbeek! Onder deze naam lanceren we ook het online participatieplatform www.holsbeekdenktmee.be. Het eerste project dat we lanceren is "Samen naar een toekomst voor onze dorpskernen". Wandel, fotografeer of denk mee na over de toekomst van onze gemeente!

Deel op facebook Deel op twitter