Waar staan we met het Klimaatactieplan 2030?

Enkele cijfers en resultaten

Groene warmte via warmtepompen en zonneboilers: -60 ton CO2

Status

Via warmtepompen werd er in 2019 ongeveer 1.158 MWh aan groene warmte geproduceerd. Dit komt neer op een CO2-besparing van 265 ton.

De geproduceerde warmte via zonneboilers bedroeg in 2019 ongeveer 260 MWh wat resulteerde in 60 ton CO2-reductie.