Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vergadering voor bewoners

Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan hebben we de kans om de verkeersinrichting van Langeveld en de omliggende straten te herbekijken. Het belang van het Langeveld als veilige fietsroute wordt als een belangrijk element aanzien bij de evaluatie van de mogelijke verkeers- scenario’s. Er werden een aantal scenario’s opgemaakt waarover we graag de inbreng van de bewoners zouden ontvangen.

Op 5 juli stellen we deze scenario’s aan u voor door middel van een inlooptentoonstelling in het gemeentehuis. Na een deskundige toelichting is er de mogelijkheid om in overleg te gaan met het bestuur en uw mening kenbaar te maken.

We organiseren dit participatiemoment voor alle geïnteresseerden echter de bewoners van het Langeveld, Oude Daalputstraat, Daalputstraat, Erembodegemstraat en het kruispunt met de Pleinstraat worden wel persoonlijk uitgenodigd.

De inlooptentoonstelling zal tijdens de zomermaanden blijven staan in het gemeentehuis, waar er ook de mogelijkheid zal zijn om meer uitleg te vragen. We hopen u te verwelkomen op 5 juli 2022 tussen 18 en 21u in het gemeentehuis.

Deel op facebook Deel op twitter