Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Reacties tijdens de inlooptentoonstelling

We wensen alvast iedereen te bedanken voor de talrijke opkomst en de vele opmerkingen. De inlooptentoonstelling van 5 juli heeft de hal van het gemeentehuis goed gevuld. We hebben een hoop interessante reacties ontvangen en er was constructief overleg tussen de bewoners en het schepencollege.

Hieronder een oplijsting van de verschillende reacties die door middel van post-its op de panelen werden geplakt:

 1. In alle scenario’s: inrijden van Langeveld (t.h.v. IJzeren Kruis) moet voor fietsers beter geregeld worden zodat ze niet op het voetpad rijden
 2. Laat Langeveld een veldweg, geen sluipweg
 3. Inrichting Langeveld leent zich niet voor doorgaand verkeer in combinatie met wandelaars en fietsers à heraanleggen of knip
 4. Fietssuggestiestroken in alle drie de scenario’s
 5. Voetpad nodig in Langeveld
 6. Waarom wordt het kruispunt Langeveld – Pleinstraat niet meegenomen om daar voorrang te geven aan fietsers vanuit het Langeveld i.p.v. voorrang van rechts?
 7. Waarom geen enkelrichting tussen 1) Daalputstraat en Erembodegemstraat / 2) Erembodegemstraat en kruispunt Langeveld – Leuvensebaan
 8. Pro scenario 3
 9. Voetpad nodig in Langeveld. Voetgangers worden door fietsers in gevaar gebracht.
 10. Fietspad bij inrijden Langeveld (nr. 1) is gevaarlijk
 11. Rustige weg langs de dreef om de oude bomen te sparen
 12. Voetpad Oude Daalputstraat is moeilijk te onderhouden
 13. Geen fietsstraat A.U.B.
 14. Langeveld graag fietsstraat van Holsbeek Plein tot school
 15. Langeveld IS een fietsstraat. Graag infrastructuur conform aanpassen en snelheid 30 invoeren
 16. Sluipverkeer IJzeren Kruis en Daalputstraat graag mee aanpakken
 17. Vrachtwagens en vuilkar vlotte toegang tot kasteel nodig
 18. Knip kan aan beide kanten. Enkelrichting Oude Daalputstraat nodig om bomen rust te geven
 19. Meer verkeer op Leuvensebaan is geen nadeel. Gemotoriseerd doorgaand verkeer hoort op de steenweg. Idem scenario 3
 20. Gezondheid bomen op de dreef is belangrijk
 21. Signalisatie kruispunt Pleinstraat Langeveld = gevaarlijk
 22. Pro scenario 3, maar Oude Daalputstraat moet enkelrichting
 23. Nog steeds geen bestendiging. Langeveld IS een fietsstraat en moet 30km/u
 24. Fietsstraat Oude Daalputstraat
 25. Snelheid 30km/u
 26. Knip midden in langste stuk Langeveld? = 2 knippen
 27. Kruispunt Oude Daalputstraat & Leuvensebaan = gevaarlijk voor fietsers ALS dubbelrichting. Beter enkelrichting
 28. Langeveld = fietsstraat (x 4).
 29. Langeveld enkelrichtingsstraat
 30. Kruispunt Pleinstraat & Langeveld geen voorrang van rechts, maar voorrang Pleinstraat
 31. Pro scenario 3, maar met Oude Daalputstraat enkelrichting naar Langeveld
 32. Tellingen aantal auto’s in Daalputstraat
 33. Vrachtwagens met bomen door Langeveld?
 34. Knip bijzetten op Langeveld bij de hangaar? = scenario 4
 35. ALS scenario 3 dan meer verkeer in Langeveld. Hoe remmen? Bloembakken?
 36. Vuilkar is probleem bij de knip? Verzinkbare palen?
 37. Hoe signalisatie kruispunt Pleinstraat in scenario 3?
 38. Beter fietsstraat i.p.v. aparte fietsstrook in Oude Daalputstraat
 39. Slecht voetpad Leuvensebaan. Veel beschadigingen van de klinkers
 40. Voetpad van de Leuvensebaan is donker in de winter = gevaarlijk (stuk van St-Geertrui tot aan de bocht)
 41. Hoe zwaar verkeer sturen in scenario 3?

Reacties zijn nog steeds welkom.  Voor wie liever in levende lijve eens langskomt, blijven de panelen nog tot eind augustus staan in de hal van het gemeentehuis.

Deel op facebook Deel op twitter