Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Holsbeek kiest voor aangepaste verkeersregeling in Langeveld

Bepaling verkeersinrichting van het Langeveld

Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan herbekijkt het gemeentebestuur de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten.
Hierbij werd er naast de bespreking met de verkeersadviesraad (VAR) eveneens een participatietraject uitgewerkt dat de omwonenden toeliet om hun mening te delen.

Op basis van de voorkeuren en aandachtspunten die werden opgeworpen, ging het schepencollege aan de slag om met de ondersteuning van de diensten openbare werken en mobiliteit tot een onderbouwde beslissing te komen.

Er werd uiteindelijk gekozen voor verkeersscenario drie waarbij de knip verlegd wordt naar de andere kant van de Oude Daalputstraat. Hierbij werd er onder andere met de volgende punten rekening gehouden:

  • Het zwaar verkeer wordt verboden in het gedeelte Langeveld tussen Pleinstraat en Dreef. Enkel plaatselijk zwaar verkeer is toegestaan komende vanuit de Leuvensebaan.
  • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt bemoeilijkt door de knip in het Langeveld en wordt verder ontraden door de uitwijkstroken en de voorrangsregeling (voorrang fietsers op het Langeveld).
  • Hinderlijke/gevaarlijke verkeersbewegingen in het Langeveld worden vermeden (kerende wagens en vrachtwagens).
  • De bewoners hoeven niet meer om te rijden.
  • Er wordt rekening gehouden met de waarde en behoud van de Dreef Van Tilt door verharding tot een minimum te beperken (uitwijkstroken met kasseien) en het vrachtvervoer te beperken.

De gemeenteraad neemt hierover weldra een beslissing.

Holsbeek kiest voor aangepaste verkeersregeling in Langeveld - Gemeente Holsbeek

Deel op facebook Deel op twitter