Over het project

Met het project ‘Holsbeek denkt mee: Dorpskernen Holsbeek' wil het gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpskernen in Holsbeek naar de toekomst toe beter sturen zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren, zonder het karakter ervan te niet te doen.

Om deze toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen beter te kunnen sturen, is het noodzakelijk om de vandaag heersende dynamieken in de gemeente te begrijpen. We gaan op zoek naar manieren om de vandaag en in de toekomst heersende ruimtelijke uitdagingen te verzoenen met het landelijke karakter van de gemeente Holsbeek.

Om inzicht te krijgen in deze wisselwerking en in de vandaag heersende dynamieken in de gemeente, doet het gemeentebestuur enerzijds beroep op een ruimtelijke analyse dewelke zal opgemaakt worden door Interleuven.
Anderzijds en minstens even belangrijk is het betrekken van de inwoners van Holsbeek. De inwoners van de gemeente ervaren bovenstaand beschreven dynamieken immers dagelijks. Het online platform is een belangrijk hulpmiddel voor het gemeentebestuur om de onder de bevolking heersende meningen en ideeën over deze thematiek te weten te komen.

De inzichten en ideeën van burgers in combinatie met het geleverde studiewerk door Interleuven, stellen het gemeentebestuur in staat om de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst beter te begrijpen en zullen de basis vormen voor de strategieën en concepten waarmee ze deze zal aangaan. Een vernieuwde ruimtelijke visie op de voor de dorpskernen belangrijkste ruimtelijke thema’s zal vervolgens verder evolueren in uit te werken ruimtelijke instrumenten, waarmee het gemeentebestuur haar ruimtelijk beleid om kan zetten in de praktijk.

Vanaf de eerste fase willen we inzetten op het betrekken van de bevolking bij dit proces. Dit doen we op verschillende manieren:

Een wandeling door elke dorpskern:

Tijdens deze wandelingen wordt stilgestaan bij enkele interessante plaatsen en projecten in de dorpskernen, aan de hand waarvan we in gesprek gaan over de toekomst van de dorpskernen. Per kern wordt één wandeling georganiseerd door Interleuven.

De wandelingen zullen een 2-tal uur in beslag nemen. De gemiddelde lengte van een wandeling is vier kilometer, waarbij op verschillende plaatsen wordt gestopt om duiding te geven en het gesprek aan te gaan.

Voor wie er niet bij kan zijn tijdens het moment van de wandeling in zijn dorpskern, worden nadien de wandelingen online beschikbaar gesteld via dit platform. Zo kan iedereen die dit wenst de wandeling ook zelfstandig afleggen en online (of via de postbussen in de openbare gebouwen) feedback insturen.

Vul de vragenlijst in:

Via een korte bevraging willen we te weten komen hoe de inwoners van de gemeente Holsbeek hun dorpskernen beleven en hoe ze zich organiseren in het dagelijkse leven.

Fotografeer je gemeente:

Graag komen we te weten wat jullie favoriete of minst favoriete plekken in de gemeente zijn. Trek erop uit met je fototoestel en laat het ons weten.