Skip to main content
home-page

ECoOB

                                           

ECoOB is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Zij verenigen burgers om de energievoorziening in eigen handen te nemen. Het streefdoel is in de regio Oost-Brabant een significante bijdrage te leveren in de acceleratie naar een klimaat-neutrale energievoorziening.

Duurzame energie ligt voor het grijpen

Het potentieel van lokale duurzame bronnen (wind, zon en biomassa) voor het voorzien in onze vraag naar stroom, warmte en mobiliteit is enorm maar blijft nagenoeg onontgonnen in onze gemeente/regio. Technisch is het de dag van vandaag mogelijk om een snelle transitie naar een duurzaam energiesysteem te realiseren waarin de rol van fossiel en nucleair volledig verdwijnt, zonder verhoging van maatschappelijke kosten.

Burgers spelen de hoofdrol 

Overheden in ons land blijken onmachtig om voldoende vaart te brengen in een energie-omslag die de planeet respecteert. Daarentegen, op lokaal niveau – gemeente, regio – kunnen burgers de transitie versnellen door verenigd in energie-coöperaties massaal te investeren in decentrale productie van stroom en warmte uit lokale duurzame bronnen, en in methodes en technieken om efficiënter met energie om te gaan. Een groeiend aantal energiecoöperaties in Vlaanderen en Europa toont in de praktijk aan dat het locaal realiseren en exploiteren van zonnestroominstallaties, windturbines, warmtenetten en buurtbatterijen perfect kan, met en voor de burgers.

Zie de website voor meer info: https://www.ecoob.be/

 

Terug naar de duurzame helden