Skip to main content
home-page

Mooimakers Groot Holsbeek

                                                

Alle Mooimakers van Holsbeek zijn absoluut duurzame helden!

Hieronder vallen zowel de individuele als de Mooimakers Groot Holsbeek, een facebookgroep opgericht door Els Van Goidsenhoven. 

Mooimakers zijn inwoners van Holsbeek die zwerfafval opruimen in Holsbeek. Ze krijgen daarvoor materiaal ter beschikking van de gemeente en registreren welke straten ze opruimen. 

De facebook groep brengt alle Mooimakers (en sympathisanten) uit Groot-Holsbeek samen op facebook. Zo brengen ze in kaart waar de Mooimakers actief zijn, organiseren ze opruimacties en melden ze waar er opgeruimd werd.

Ook op 17 september zijn deze Mooimakers weer actief want dan is het World Cleanup Day! 

Heb je materiaal nodig en/of vragen over zwerfvuil, contacteer de milieudienst: 016 79 11 04 of milieu@holsbeek.be

Samen voor een proper Holsbeek! 
 
Terug naar de duurzame helden