Skip to main content
home-page

Welzijnszorg

                             

 

Welzijnszorg is een organisatie die ijvert voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Ze willen dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen. De vrijwilligers van Holsbeek geven graag informatie over de werking en de acties van Welzijnszorg om te werken aan (een draagvlak voor) structurele armoedebestrijding.

Zie : https://welzijnszorg.be

Terug naar de duurzame helden