Duurzaam energieverbruik 
= slim energieverbruik èn energieproductie

Energiestrategie om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger èn productiever te maken. 

Status

Gepland

Omschrijving

Wat is onze strategie om de gebouwen van het gemeentelijk patrimonium op termijn energieneutraal te maken? 

Energieneutraliteit is het uiteindelijke doel. Dit bereiken we niet op 3 jaar tijd. Daarom moeten we vandaag de juiste stappen zetten om de gebouwen energiezuiniger en energieproductiever te maken. We hebben de ondersteuning gevraagd van Fluvius voor de opmaak van een Energiezorgplan en doen beroep op de diensten van de VEB voor gerichte projecten. 

Bij een plan werk je verder op wat er al is en dat is al heel wat: 

 • Lopende en reeds geplande renovatiewerken deze legislatuur:
  • vervanging stookkamer in de Zilverlinde en de Gobbel, evenals een paar kerken (Holsbeek, St Pieters-Rode, NR? ??? )
  • de werken aan het gemeentehuis omvatten oa een nieuw dak met zonnepanelen, vervanging stookkamer en relightning. Deze werken beogen een CO2 reductie van 16,9 ton/jaar! 
  • vervanging en isolatie dak van de Gobbel met plaatsing zonnepanelen. 
 • De water- en energieverbruiken van de gemeentelijke gebouwen worden bijgehouden in een energieboekhouding van Fluvius.
 • Op regelmatige basis gebeurt er een preventief onderhoud van technieken in de gebouwen.
 • De gemeente gaat verder in op de ESCO-werking van de netbeheerder.
 • Bij kleine verbouwingen worden er steeds de basis REG-maatregelen toegepast.
 • De gemeentelijke basisschool Het Anker neemt een volledig nieuw BEN-gebouw in gebruik.
 • De gemeente heeft een contract voor 100% groene elektriciteit voor alle gemeentegebouwen, openbare verlichting en aangesloten kerkfabrieken.

Hoe nu verder? We werken een plan uit voor energiebesparende of energieproducerende investeringen voor de gemeentelijke gebouwen rekening houdend met de noden en het besparingspotentieel dat er is. 

CO2-impact

De CO2 besparing van de werken aan de gemeentelijke gebouwen en besparingen die we realiseren, is enorm.  Alleen al de werken aan het gemeentehuis die starten in 2022, realiseren een CO2 reductie van 16,9 ton/jaar!