Duurzaam energieverbruik 
= slim energieverbruik èn energieproductie

Plan verledding en dimmen openbare verlichting

Status

Verleddingsplan in uitvoering

en

Dimplan in opmaak

Omschrijving

Het plan voor de verledding tegen 2030 bestaat en wordt stap voor stap uitgevoerd.  
Deze nieuwe verlichting maakt dimmen mogelijk. En dimmen betekent energiebesparen. 

Fluvius heeft in overleg met het gemeentebestuur een plan opgemaakt om de openbare verlichting in Holsbeek tussen 2021 en 2030 te vervangen. Het huidige opgestelde vermogen van de openbare verlichting is 149,5 kW voor 1820 armaturen (waarvan 59 reeds verled). Met het huidige brandregime komt dit overeen met 619.827 kW/jaar en 124 ton CO2. Indien men een 1 op 1 vervanging doet, dan komt het totale opgesteld vermogen met LED-armaturen op 85,5 kW. Dit maakt een besparing van 40% mogelijk. 

Met het verledden wordt ook het dimmen mogelijk en dat betekent nog meer besparing van electriciteit en CO2. De verledding wordt uitgevoerd per middenspanningscabine zodat het evenetuele dimmen per gebied aangestuurd kan worden.  
Het dimplan zal bepalen welke verlichting op welke locatie kan gedimd worden op welke momenten. Dit binnen de mogelijkheden van de nieuwe software die Fluvius geïnstalleerd heeft. 

CO2-impact

Als de verledding tot 40% kan besparen en we trekken dit grofweg door naar de CO2 dan geeft dit een 50 ton CO2 besparing/jaar.