Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Scenario 1 geniet voorkeur. Langeveld kan bijdragen om de Leuvensebaan te ontlasten, die reeds over de gehele lengte over fietspad beschikt.

Wat houdt je opmerking net in?

De Leuvensebaan werd in de loop der jaren steeds meer volgebouwd. Vandaag is het 1 grote lintbebouwing. Daarenboven kwamen in Holsbeek-dorp een heleboel woningen bij (Kartuizerstraat, achter voetbalveld). Dit brengt extra verkeer op de Leuvensebaan. Langeveld is een parallelweg met de Leuvensebaan en kan bijgevolg een deel van het verkeer slikken om de bewoners van de Leuvensebaan wat te ontlasten. Dit is zeker belangrijk wanneer de Leuvensebaan deels versperd wordt door werken, laden en lossen. Het biedt een uitwijkmogelijkheid die zou wegvallen indien geknipt. Mocht een knip toch de voorkeur genieten aan het einde van de bevraging, dan liever een scenario waarbij Langeveld in beide richtingen een uitweg heeft en de Leuvensebaan dus zo min mogelijk extra belast wordt.

Over welke scenario's gaat je feedback?

Scenario 1