Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Bekijk de 3 scenario’s voor je feedback geeft

49
20

Deze suggesties werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 49 bijdragen
Voorkeur voor scenario 2
Scenario 1 is zoals het vroeger was - een drama qua snelheid en overlast van sluipverkeer en vrachtwagenverkeer van Roelandts (ook ‘s nachts aan hoge snelheid) terwijl deze straat voor de jeugd van Holsbeek een veilige haven zou moeten zijn voor fietsers en bromfietsers. Scenario 2 zijn we ondertussen gewoon en heeft rust en veiligheid gebracht. De klaagzang omtrent het ‘zogezegde omrijden’ is verwaarloosbaar. De veiligheid van onze en andere kinderen is prioritair.
An B.
0 1
lees meer
Mijn voorkeur gaat naar scenario 2.
Welk scenario ook gekozen wordt, zou ik van het Langeveld een "Fietsstraat" maken: fietsers niet inhalen en max. 30 km/u
Luc M.
0 0
lees meer
Scenario 2 geniet mijn absolute voorkeur: geen doorgaand verkeer mogelijk in het Langeveld tussen Oude Daalputstraat en Pleinstraat.
Scenario 1 en 3 zullen sluipverkeer niet tegenhouden. Als doorgangsweg met tweerichtingsverkeer is het Langeveld niet geschikt. Ik ben geen voorstander van een fietsstraat: een (trage) fietser 1200m moeten volgen als automobilist is geen cadeau. Een dubbele knip zodat geen doorgaand verkeer mogelijk is, maar niet alle bewoners moeten omrijden, is een niet-voorgesteld alternatief: huidige knip verleggen voorbij Oude Daalputstraat en een knip halverwege Oude Daalputstraat en Pleinstraat. Bewoners die tussen beide knippen wonen, kunnen dan weg via Oude Daalputstraat.
Raf V.
0 0
lees meer
2 heeft mijn voorkeur wegens meest fiets en lopersvriendelijk
Minder drukte, zonder knip wordt er bij één richtingsverkeer toch harder gereden, voor verkeer in twee richtingen is de weg dan weer vrij smal en moet de weg aan het kasteel deels breed blijven
Frederik V.
0 0
lees meer
Voorkeur scenario 2 met opmerkingen
Graag zone 30 in langeveld en klein langeveld. Geen aparte fietspad, die liggen er toch meestal slecht bij, ook geen hindernissen waardoor fietsers/steppers/rolschaatsers/... kunnen vallen. Voorrang voor zachte weggebruikers. Afscheiding voetpad oke, maar de voetpaden in het langeveld liggen er slecht bij voor lopers zoals losse klinkers, putten en vaak schuin aflopend. Ik loop liever op de weg, weliswaar aan de linker zijde. Een breed grindpad voor wandelaars/lopers zoals het dijlepad in Leuven? Of een suggestie wandel/loopstrook. Een bankje en boom zoals in een ander voorstel vind ik ook een leuk idee. Graag anticiperen op verkeer van de toekomst, vb de bakfietsen, of wat gaat het volgende zijn.... Indien een knip moeten alle fietsers hier vlot door kunnen. Kunnen hulpdiensten/vuilkar door aan de knip? Paaltjes die zakken? De knip zoals ze nu is vind ik de beste, als ik naar Holsbeek dorp moet met de auto rij ik wel rond. Kan Roelants nergens anders dan het langeveld naartoe, aan de zagerij ofzo? Is dat al onderzocht? Een extra (veld)weg voor hun voorzien tss leuvensebaan en langeveld? Ik vind het wel raar dat Roelants zo belangrijk is voor de gemeente. Ik lees ook niets over wat men juist met het wegdek/afwatering/... in het langeveld wilt doen? Komt hier een nieuw wegdek? Terug beton gieten (is dat milieuvriendelijk?) Moeten er nieuwe leidingen voorzien worden? Gaan er gerecycleerde producten gebruikt worden indien grote aanpassingen? Is er aandacht voor doorwatering?
raf b.
0 1
lees meer
Voorkeur voor scenario 1 of eventueel 3. Maar zeker niet 2.
Scenario 1 is zoals het vroeger was. Dit werkte goed volgens mij. Weinig sluipverkeer op het Langeveld. Fietsers konden veilig fietsen. Ik heb er zelf ook jaren gefietst en heb me nooit onveilig gevoeld daar. Veel verkeer was er ook niet. Voordeel is dat inwoners van het Langeveld (vnl tussen Oude Daalputstraat en Pleinstraat) makkelijk naar Holsbeek-Dorp kunnen rijden. Scenario 2 is voor mij een no-go. Dit zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers van het Langeveld veel moeten rondrijden, dit geeft ook meer verkeer op de Leuvensebaan. Scenario 3 is eventueel een mogelijkheid. De bewoners en bezoekers van het Langeveld moeten minimaal omrijden. Het sluipverkeer wordt deels geweerd uit het Langeveld. Maar biedt weinig voordelen ten opzicht van scenario 1 denk ik. Conclusie: houden zoals het vroeger was (voor de wegenwerken op de Leuvensebaan). Wat goed is moet niet veranderd worden.
Els V.
0 1
lees meer
Goed doordacht. Mijn voorkeur is 2
Bevat ook het scenario 2 zoals ik het zelf zag. Dit is de situatie zoals het nu is en deze is op alle vlakken heel goed. De aanpassingen die voorzien zijn voor de veiligheid van de fietsers is daarbij ook de juiste aanpak.
Willy D.
0 0
lees meer
Mijn voorkeur gaat naar scenario 2 al blijf ik op mijn honger voor een grondig doordachte aanpak die niet alleen naar het stuk tussen Zagerij en plein
Langeveld IS deel en ligt op het fietsnetwerk Vlaanderen. Dit zou het geknipte moment zijn om net als vele andere Vlaamse gemeentes de straat conform aan te passen. Wijgmaal, Tremerlo! Wezemaal ea hebben hier al werk van gemaakt door ofwel te beperken tot lokale bewoners en/of fietsstraten in te voeren. Jammer dat dit in Holsbeek niet kan. Scenario 1 en 3 stimuleren sluipverkeer (niet noodzakelijk wazegebruikers) voor iedereen die van Action, Aldi enz komt om snel (!) de Leuvensebaan te ontwijken. Er is een weg die de gemeentes verbindt = Leuvensebaan. Heel veel geld is naar het ruggegraadpriject gegaan. Dit nu omzeilen door het autoverkeer te laten racen op een paralelle fietsweg is zonde. Scenario 2 is dan nog best of, doch vrachtwagens toelaten die aan heuse snelheid door het eerste stuk racen en nadien boomstammen lossen op Leuvensebaan (meestal op het fietspad) lijkt me minstens aan te pakken.
Chantal V.
0 1
lees meer
Alle scenario's leggen zowel voor Langeveld als Leuvensebaan de klemtoon op functioneel gebruik door de auto en gaat zo in tegen het projectdoel.
Het projectdoel is "Samen maken we van Langeveld een veilige fietsroute". Dit veronderstelt dat het hoofdfunctioneel gebruik van het Langeveld de "fiets" is. Veilige fietsroutes creëer je door fietsen te scheiden van gemotoriseerd vervoer zoals moto's, auto's, vrachtwagens en bussen. Het realiseren van deze hoofddoelstelling kan door: 1) het gemotoriseerd vervoer zo snel als mogelijk afleiden naar de Leuvensebaan (door de 3 eerste stukjes van het Langeveld alternerend eenrichting te maken en door wie uit de Daalputstraat komt zo snel als mogelijk naar de Leuvensebaan te leiden door eenrichtingsverkeer ter hoogte van de zagerij omhoog) 2) sluipverkeer in zowel Langeveld als Daalputstraat te vermijden (door bovenstaande, door behoud van de huidige knip en door ervoor te zorgen dat het eerste deel van het Langeveld enkel via de Erembodegemstraat bereikbaar is en niet meer via de Leuvensebaan rechtstreeks) 3) fietsvriendelijke verkeersregels in te voeren (door de bestaande voorrangsregels met voorrang van rechts te herbekijken en voorrang te geven aan fietsers in het Langeveld of de invoering van een fietsstraat in volledige Langeveld of andere snelheidsbeperkende maatregelen). Belangrijk om hierbij ook het kruispunt ter hoogte van de Pleinstraat mee te nemen en de voorrang van rechts wegwerken). Jammer ook dat niet aan de aangename inrichting wordt gedacht (bv. bankje onder een boom, wat minder asfalt in het Langeveld en meer groeninrichting met eventueel ruimte voor water, ...)
Nele B.
0 2
lees meer
Nr 1 is perfect
Het was vroeger ok
Florquin V.
0 0
lees meer
mijn voorkeur gaat uit naar scenario 2 gevolgd door scenario 3
Als ik ze wat nader bekijk is het voor mij duidelijk dat scenario 2 voor fietsers als de beste keuze is. Scenario 3 is ook ok voor fietsers maar men loopt het risico dat er sluipverkeer kan komen waardoor in een minder rustige straat gaan moeten rijden. Men zou dit kunnen verhinderen door de snelheid op 30km/uur te zetten. Of nog strenger als een “Fietsstraat” te catalogeren. De Pleinstraat zou men beter ook als een voorrangsweg organiseren, juist zoals nu is gebeurd met de Leuvensebaan.
jean K.
0 0
lees meer
Mooie aanzet om onze gemeente nog meer leefbaar te maken én inwoners te betrekken. Scenario 2 is zonder twijfel het meest logische.
Scenario 2 is van alle scenario's het meest logische. Het houdt de balans tussen bereikbaarheid voor bewoners van Langeveld en verkeersafremmend voor doorgaand (niet plaatselijk) autoverkeer (voor doorgaand autoverkeer is immers de Leuvensebaan als deel van ruggegraatproject (her)aangelegd). Langeveld is reeds in de praktijk een fietsstraat: zowel voor fietsverkeer van ouders en kinderen naar de twee scholen, naar en van Leuven, als voor fietstoerisme. Traag verkeer moet meer gestimuleerd worden, zowel voor veiligheid, gezondheid, financieel, en om onze planeet te redden. Het heeft immers een voorbeeldfunctie naar iedereen en kinderen in het bijzonder, fietsen moet een gewoonte worden maar wel op een veilige en aangename manier. En dat kan alleen door verstandige inrichting. Scenario 2 is dan ook de enige optie als eerste stap naar een moderne gemeentelijke infrastructuur. Langeveld maakt ook officieel deel uit van Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, waardoor het nog beter inrichten (de betonblok-knip is een goede start) voor 90% gesubsidieerd wordt.
Ronald H.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft zijn nut bewezen en geniet dus de voorkeur
'Samen naar een veiliger Langeveld', dus ligt de focus op de veiligheid van zwakke weggebruikers in Langeveld. Het comfort van de autobestuurder dient ondergeschikt te blijven aan die veiligheid mijns inziens. Scenario 1 maakt de auto tot koning want resulteerde vroeger al in sluipverkeer owv één rechte lijn van Pleinstraat tot in Holsbeek-Dorp. Project Zone 30 van Stad Leuven (kernen Wilsele en Wijgmaal) impliceert nog meer auto's op zoek naar een snel alternatief voor E314 & Aarschotsesteenweg via Waze, Maps en andere technologie. Zeker af te raden scenario dus. Scenario 3 behoudt de knip, maar halfslachtige oplossing om sluipverkeer te ontraden want het gedeelte dat het meest uitnodigt tot hoge snelheden tot aan de dreef blijft een alternatieve sluipweg voor het stuk in de Leuvensebaan met geparkeerde wagens die het verkeer afremmen. Enige voordeel in dit scenario is de omweg te vermijden voor bewoners... wanneer ze met de auto rijden. Die 2 minuten tijdswinst weegt mijns inziens niet op tegen de veiligheid van wandelaars en fietsers (vaak beginnende fietsertjes en schoolgaande jeugd) op de drukste momenten. Scenario 2 heeft zijn nut al bewezen + laat toe het tijdelijke asfalt aan de Oude Daalputstraat volledig terug weg te halen (ontharding + groene karakter van onze gemeente). De huidige situatie vereist overigens geen andere verharding (voetpaden,...)
Filip W.
0 0
lees meer
scenario 2 geniet mijn voorkeur
ideale compromis tussen leefbaarheid en mobiliteit met aandacht voor de fietsers. Eventueel snelheidsremmers installeren in Langeveld en Leuvensebaan: ik merk dat er soms nog te snel wordt gereden, ook na de heraanleg van de leuvensebaan
luk m.
0 0
lees meer
Ik opteer voor scenario 2
De situatie zoals ze nu is, is optimaal. Merkelijk minder gemotoriseerd verkeer, meer "rust" voor alle bewoners in het Langeveld want minder of geen twee-richtingsverkeer. De straat is sowieso al (te) smal voor verkeer in de twee richtingen. Ook beter voor wandelaars en fietsers.
Dominique R.
0 0
lees meer
mijn voorkeur: scenario 2
Wat mij opvalt in alle drie de scenario's is dat er telkens 1 dezelfde naam opduikt. De naam van een bedrijf. Wellicht dus een belangrijke speler in dit dossier. Wel knap dat dat bedrijf, na nog maar net in het Langeveld te zijn gevestigd, nu al zo bepalend is voor de inrichting van die straat ... Dus, geen namen van die kleuters, de dappersten van ons allemaal, die nu tijdens de knip veilig naast hun mama of papa naar hun schooltje kunnen fietsen. Ook geen namen van de tientallen kinderen en scholieren die een veilige fietsweg hadden gevonden. Ook niet van de honderden pendelaars en recreanten (met fiets of te voet) op deze fietsknooppuntenroute. Jammer ! Maar straks, bij een mogelijke (feestelijke) introductie van scenario 2 krijgen ze wél een stem en hun naam in de aftiteling. Mooi !
Herman T.
0 2
lees meer
Scenario 2 heeft mijn voorkeur
Door een vermindering van doorgaand verkeer + afremmen van de snelheid, is scenario 2 de veiligste optie voor fietsers, voetgangers en kinderen in de straat. Op de brede stukken van het Langeveld (vanaf zagerij richting Dorp) zouden verkeersremmers de veiligheid verder kunnen verhogen, eventueel samen met het inrichten van een fietsstraat voor dit gedeelte. Deze verkeersremmers kunnen groen zijn (bv bomen?), passend bij onze groene gemeente! De andere scenario's zijn minder interessant omdat ze het sluipverkeer zullen verhogen. Vooral tijdens het spitsuur vrees ik dat de verkeerssituatie opnieuw onveiliger wordt, niet in het minst voor onze fietsende kinderen/jeugd!
Annelies L.
0 0
lees meer
Liever een extra bewonersvergadering
Ik heb liever een extra bewonersvergadering met enkele specialisten ipv dat dit meteen gestemd gaat worden in September. Dan kunnen jullie een samenvatting geven van alle meningen en antwoorden op de vragen die hier nog gesteld worden. De suggesties zijn ook maar matig uitgewerkt. De politiekers kunnen misschien nu al hun buurtronde eens doen ipv de week voor de verkiezingen?
raf b.
0 0
lees meer
Enkel scenario 2 zal zorgen voor een veilig en aangenaam gebruik voor zwakke weggebruikers.
...
Marc W.
0 0
lees meer
Absolute voorkeur voor scenario 2
Scenario 1: Dit zal ongetwijfeld veel verkeer aantrekken, Langeveld is daar niet geschikt voor. De Leuvensebaan is een verbindingsweg en heeft een veilig fietspad. Scenario 3: De doorgang vervelend maken door aanleg van passeerstroken zal het sluipverkeer maar beperkt tegenhouden, geparkeerde auto's op de Leuvensebaan zijn even vervelend. Het is vooral frustrerend voor de bewoners die er dagelijks verplicht langs moeten, zij zijn de dupe van de passeerstroken. Scenario 2: De situatie zoals ze nu is gaat goed. Er is ruimte voor de zwakke weggebruiker, en auto's moeten elkaar zelden kruisen. Het aantal fietsers en wandelaars bij mooi weer is bijzonder groot, ook zij zullen ongetwijfeld dit scenario verkiezen.
P B.
0 0
lees meer
Goed en niet goed de autogebruikers zijn weeral de dupe
Scenario 1 straat breder maken en apart fietspaden langs beide kanten verbreding van de weg moet mogelijk zijn nu teveel verkeer langs de Leuvensebaan waardoor de bewoners nu de dupe zijn van al dat druk verkeer . De hele straat zone 30 maken waar de knip zou komen aan chateau Nu moet ik soms 6 keer stoppen op de Leuvensebaan om te kunnen passeren vind ik ook ni echt milieuvriendelijk . Ik fiets ook heel veel en fietsers moeten zich ook aan de regels houden want sommige die fietsen gelijk zotten en zien naar niks sommige mensen moeten heropgevoed worden
Brigitte V.
0 0
lees meer
Als bewoner van het Langeveld, ergens halverwege, geniet scenario 2 mijn voorkeur.
Bij Scenario 1 wordt terug sluipverkeer aangetrokken voor autobestuurders die het geduld niet hebben om de Leuvensebaan te gebruiken omwille van geparkeerde auto's en wegversmallingen (vooral avondspits in de week en zaterdag). Aangezien deze elementen niet aanwezig zijn in het Langeveld wordt dan ook niet zo gekeken naar de snelheid waarmee men door het Langeveld raast. Scenario 2 biedt de mogelijkheid aan de fietsers en voetgangers om het Langeveld op een veilige manier te gebruiken. Scenario 3 werd in functie van een bedrijf gecreëerd. Ik persoonlijk vind dit een verkeerde instelling. Wat als het bedrijf binnen een paar jaar verdwijnt uit het Langeveld, gaat de situatie dan terug aangepast worden aan de volgende uitbater van het bedrijf. Ik denk toch dat de bewoners de belangrijkste gebruikers zijn van de straat en dat de straat niet dient aangepast te worden aan de eisen ven een bedrijf waarvan men geen zekerheid heeft dat het daar zal blijven bestaan. Ik heb ook nog een algemene opmerking ivm het gebruik van het Langeveld. Welk scenario er ook wordt uitgewerkt, veel hangt af van de mentaliteit van de gebruikers. Als iedereen zich houdt aan wat er verwacht wordt van hem, zowel voor de autobestuurder, de fietser, de voetganger, ... zou het altijd een leefbare straat moeten zijn. Maar als het merendeel zijn voeten veegt aan wat er verwacht wordt, zal je nooit een perfecte oplossing vinden. De mentaliteit van de mensen in het verkeer dient bijgewerkt te worden. Guy D.
Guy D.
0 0
lees meer
ik ben voorstander van scenario 2
Bij scenario 1 en 3 zal de Langeveld tussen De Dreef en de Pleinstraat gebruikt worden als sluipweg. Ervaring leert dat er dan sneller wordt gereden dan de opgelegde 50km/u. Gezien Holsbeek-Plein tussen Wilsele en Kessel-Lo ligt waar de straten 30km/u zijn en waar binnenkort ‘geknipt’ wordt, vrees ik dat nog meer nieuwe sluipwegen zullen gezocht worden via Holsbeek. Dit is niet enkel het probleem van de Langeveld maar ook van andere straten. Het stuk Langeveld tussen de Dreef en de Pleinstraat is ook te smal voor verkeer in twee richtingen. Dit leidt tot een onveilige situatie voor voetgangers, lopers en fietsers. Ook een dubbele weg in de oude daalputstraat lijkt me niet aangewezen gezien de oude rode beuken het nu al moeilijk hebben met de klimaatwijziging, nog meer verharding aan hun wortels lijkt me dan geen goed idee. In andere dorpen waar oude rode beuken staan, wordt net minder onthard en wordt de weg net auto-luwer gemaakt. Ik ben wel geen boomspecialist maar wel heel erg bekommerd over de oude dreef waarvan iedereen ziet dat deze bomen het de laatste jaren erg moeilijk hebben. Werd scenario 3 voorgelegd aan een boomspecialist?
Martine C.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft de voorkeur; zeker niet Scenario 1 - veiligheid van de zwakke weggebruiker primeert
Maak daarenboven van het Langeveld ook een fietsstraat. Heel wat kinderen, scholieren en werkende mensen fietsen hier dagelijks. Bijkomend fietspad is niet nodig omdat de Leuvensebaan een prachtig fietspad heeft langs beide kanten. Zo kan men ook in alle rust genieten van het Holsbeekse groen in een veilige fietsomgeving! Wanneer het voetpad ook nog een beurt krijgt, is het helemaal top. Ook voor mensen met een beperking zou dit een meerwaarde zijn om rustig te kunnen wandelen.
Brigitta S.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 49 bijdragen