home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Mooie aanzet om onze gemeente nog meer leefbaar te maken én inwoners te betrekken. Scenario 2 is zonder twijfel het meest logische.

Wat houdt je opmerking net in?

Scenario 2 is van alle scenario's het meest logische. Het houdt de balans tussen bereikbaarheid voor bewoners van Langeveld en verkeersafremmend voor doorgaand (niet plaatselijk) autoverkeer (voor doorgaand autoverkeer is immers de Leuvensebaan als deel van ruggegraatproject (her)aangelegd). Langeveld is reeds in de praktijk een fietsstraat: zowel voor fietsverkeer van ouders en kinderen naar de twee scholen, naar en van Leuven, als voor fietstoerisme. Traag verkeer moet meer gestimuleerd worden, zowel voor veiligheid, gezondheid, financieel, en om onze planeet te redden. Het heeft immers een voorbeeldfunctie naar iedereen en kinderen in het bijzonder, fietsen moet een gewoonte worden maar wel op een veilige en aangename manier. En dat kan alleen door verstandige inrichting. Scenario 2 is dan ook de enige optie als eerste stap naar een moderne gemeentelijke infrastructuur. Langeveld maakt ook officieel deel uit van Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, waardoor het nog beter inrichten (de betonblok-knip is een goede start) voor 90% gesubsidieerd wordt.

Laad eventueel een afbeelding op om je opmerking kracht bij te zetten

Over welke scenario's gaat je feedback?

Scenario 2