Holsbeek denkt mee

Samen weten we meer. Daarom zetten we in op participatie. Participatie brengt mensen samen, die vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp op de tafel kijken.

Projecten in de kijker

Voor deze projecten kan jij als burger jouw mening, idee of voorstel indienen.

Andere lopende projecten

Deze projecten worden momenteel door de Werkgroep Participatie opgevolgd.