Deel op facebook
Deel op facebook

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het gemeentelijk klimaatactieplan.

Op de top van de Verenigde Naties in New York in 2015 werd een nieuw globaal kader vastgelegd onder de vorm van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 (Agenda 2030) bereikt moeten worden. België was één van de 194 landen die hun handtekening zette onder deze 17 doelstellingen. Ook heel wat Vlaamse steden en gemeenten leveren ondertussen inspanningen om de SDG’s te verankeren in hun werking, zo ook de gemeente Holsbeek. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de
burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal.

Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen.

De SDG’s vormen een ideale kapstok om het beleidsoverschrijdend klimaatbeleid aan op te hangen. Door werk te maken van een geïntegreerd klimaatbeleid werk je immers ook aan nagenoeg al de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Meer info SDG's

Meer info gemeentelijk klimaatactieplan

Deel op facebook