home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Klimaatactieplan Holsbeek

Het Klimaatactieplan is er!

De gemeenteraad keurde op 26 januari 2021 het klimaatactieplan 2030 goed: een dynamisch plan, waarin steeds nieuwe acties kunnen opgenomen worden. Het Klimaatactieplan geeft een overzicht van alle maatregelen en acties die we in onze gemeente willen realiseren om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te bereiken. 
Het gemeentebestuur focust, samen met de gemeentelijke diensten, op het eigen patrimonium en de werking van de diensten. Het engagement van de gemeentelijke organisatie stopt echter niet bij de eigen organisatie maar betreft het hele grondgebied. 
Een duurzaam en leefbaar Holsbeek in 2050 vraagt vandaag inspanningen van ons allemaal: gemeentebestuur, gemeentediensten en alle inwoners en verenigingen van Holsbeek. We gaan het dus samen doen!

Dit klimaatactieplan 2030 met concrete maatregelen en acties vormt een belangrijke stapsteen richting de 2050-doelstellingen:  Klimaatactieplan Holsbeek

Klimaatneutraal in 2050: Burgemeestersconvenant 2050

Onze gemeente ondertekende in november 2021 het Burgemeestersconvenant 2050: hiermee onderschrijven we ons streven om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en nemen we maatregelen om ons aan de klimaatverandering aan te passen.

Meer informatie over het Burgemeesterconvenant 2050 vind je op burgemeestersconvenant.eu

Klimaatneutraal in 2050 is een heldere ambitie, die hoewel ver in de toekomst liggend, inspireert, een heldere koers aangeeft en partijen verbindt rondom een centrale uitdaging. Met de ambities klimaatneutraal in 2050 en het streven naar een klimaatbestendige, vitale gemeente wil Holsbeek haar steentje bijdragen aan een leefbare, gezonde en veilige wereld.

Deel op facebook
Deel op twitter