home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Alle scenario's leggen zowel voor Langeveld als Leuvensebaan de klemtoon op functioneel gebruik door de auto en gaat zo in tegen het projectdoel.

Wat houdt je opmerking net in?

Het projectdoel is "Samen maken we van Langeveld een veilige fietsroute". Dit veronderstelt dat het hoofdfunctioneel gebruik van het Langeveld de "fiets" is. Veilige fietsroutes creëer je door fietsen te scheiden van gemotoriseerd vervoer zoals moto's, auto's, vrachtwagens en bussen. Het realiseren van deze hoofddoelstelling kan door: 1) het gemotoriseerd vervoer zo snel als mogelijk afleiden naar de Leuvensebaan (door de 3 eerste stukjes van het Langeveld alternerend eenrichting te maken en door wie uit de Daalputstraat komt zo snel als mogelijk naar de Leuvensebaan te leiden door eenrichtingsverkeer ter hoogte van de zagerij omhoog) 2) sluipverkeer in zowel Langeveld als Daalputstraat te vermijden (door bovenstaande, door behoud van de huidige knip en door ervoor te zorgen dat het eerste deel van het Langeveld enkel via de Erembodegemstraat bereikbaar is en niet meer via de Leuvensebaan rechtstreeks) 3) fietsvriendelijke verkeersregels in te voeren (door de bestaande voorrangsregels met voorrang van rechts te herbekijken en voorrang te geven aan fietsers in het Langeveld of de invoering van een fietsstraat in volledige Langeveld of andere snelheidsbeperkende maatregelen). Belangrijk om hierbij ook het kruispunt ter hoogte van de Pleinstraat mee te nemen en de voorrang van rechts wegwerken). Jammer ook dat niet aan de aangename inrichting wordt gedacht (bv. bankje onder een boom, wat minder asfalt in het Langeveld en meer groeninrichting met eventueel ruimte voor water, ...)

Laad eventueel een afbeelding op om je opmerking kracht bij te zetten

Over welke scenario's gaat je feedback?

Scenario 1, Scenario 2, Scenario 3