Deel op facebook
Deel op facebook

Klimaatactieplan Holsbeek

Klimaatneutraal in 2050

Klimaatneutraal in 2050 is een heldere ambitie, die hoewel ver in de toekomst liggend, inspireert, een heldere koers aangeeft en partijen verbindt rondom een centrale uitdaging. Met de ambities klimaatneutraal in 2050 en het streven naar een klimaatbestendige, vitale gemeente wil Holsbeek haar steentje bijdragen aan een leefbare, gezonde en veilige wereld.

Dit klimaatactieplan 2030 met concrete maatregelen en acties vormt een belangrijke stapsteen richting de 2050-doelstellingen.

Bekijk hier het gemeentelijk klimaatactieplan 2030.

De Holsbeekse klimaatdoelstellingen

Het gemeentebestuur formuleerde de volgende klimaatdoelstellingen:

Deze doelstellingen en de acties in het Klimaatactieplan geven richting en focus. Stap voor stap werken we aan de realisatie van de acties en daar betrekken we alle betrokken partijen in Holsbeek bij want dit doen we samen!

Elk jaar kiezen we de focusacties voor dat jaar. Welke acties dit zijn en de voortgang die gerealiseerd wordt, kan je opvolgen via de volgende link: Klimaatactieplan. 

Deel op facebook