home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Holsbeek doet mee voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa in 2050

Onze gemeente stelde op 26 januari 2021 haar Klimaatactieplan voor aan de gemeenteraad met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ik oktober 2021 ondertekende de gemeente ook het Burgemeestersconvenant 2050: hiermee onderschrijven we ons streven om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en nemen we maatregelen om ons aan de klimaatverandering aan te passen.

Bebouwing en mobiliteit veroorzaken 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Vlaanderen en Holsbeek. We pakken de eigen gebouwen aan en nemen initiatieven om samen met de bedrijven en inwoners ons ener­gieverbruik en CO2-uitstoot te verlagen.

Meer informatie over het Burgemeesterconvenant 2050 vind je op burgemeestersconvenant.eu

In 2022 willen we sterk inzetten op de energetische renovatie van de woningen in Holsbeek. Dit om de energiefactuur te doen dalen én minder CO2 uit te stoten. 
Hoe? 

1. Meer informatie en ondersteuning via het Energieloket, 'Mijn Warm Huis' en thermografische foto's

Zie het project denkmee.holsbeek.be/klimaatactieplan voor meer informatie over de acties voor 2022. 

2. Gezamelijke renovaties: 1 wijkproject in 2022 

Soms is het interessanter om meerdere woningen samen te renoveren. Dit geeft een groter poten­tieel aan oplossingen en betere voorwaarden. Daarom start de gemeente een energetisch wijk­project waarmee de inwoners de kans krijgen om de renovatie, het energieverbruik en de energie­productie van hun woningen op een vooruitstre­vende én voordelige manier aan te pakken. Naast de ecologische winst, realiseert deze collectieve aanpak een significant financieel voordeel voor de inwoners: een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een ver­hoogde huiswaarde.

De gezamenlijke energie renovatie wordt opgestart in Bergeveld. Met soortgelijke woningen en een groot potentieel op het vlak van energie-efficiën­tie, is dit een ideale wijk om mee te beginnen.

Het is een uniek project voor Holsbeek met subsi­die-ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Experten brengen het wijkpotentieel in kaart, maken een voorstel op voor de transitie naar een energiepositieve wijk en schrijven technische bestekken uit. Dit maakt de re­novatie makkelijker en betaalbaar. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter voor iedereen! 

Deel op facebook