home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mobiliteit en verkeer in Langeveld

Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan hebben we de kans om de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten te herbekijken. Elementen om mee rekening te houden zijn enerzijds het intensieve gebruik van het Langeveld als fietsroute en anderzijds het gebruik van de straat door de bewoners en andere inwoners van Holsbeek. Er werden drie scenario’s uitgewerkt en deze willen we graag met jullie bespreken.

De situatie

Tot 2001 was er in heel het Langeveld tweerichtingsverkeer. Dit zorgde ervoor dat sluipverkeer werd vergemakkelijkt.
Tot de start van de werken op de Leuvensebaan was er in de Oude Daalputstraat éénrichtingsverkeer, richting het Langeveld. In het Langeveld zelf, tussen de Oude Daalputstraat en de Daalputstraat was er éénrichtingsverkeer richting Holsbeek Dorp.
Om het sluipverkeer tegen te gaan is er tijdens de werken aan de Leuvensebaan een omleidingsweg ingericht. Die omleidingsweg is in de Oude Dalputstraat en zorgt voor een knip ter hoogte van de Dreef.

Aandachtspunten ruimtelijke context

Momenteel is de ruimtelijke context van het Langeveld dat er:

  • geen winkels zijn;
  • een begraafplaats is;
  • een zagerij is aan het kruispunt met de Daalputstraat;
  • een takeldienst (Roelants) gelegen is te Langeveld 161;
  • een waardevol landschap: Dreef Van Tilt is.

Het Langeveld heeft een lengte van 1200 meter tussen de Pleinstraat en de Oude Daalputstraat en een lengte van 860 meter tussen de Oude Daalputstraat en de Leuvensebaan.

Langeveld - Bebouwing aan 2 zijden

Langeveld - Bebouwing aan 1 zijde

Langeveld- Bebouwing aan 2 zijden

Aandachtspunten verkeer

De verkeerssituatie van het Langeveld ziet er op dit moment zo uit:

  • Er is een intensief gebruik door fietsers.
  • Het Langeveld is een zone 50.
  • Er zijn geen snelheidsremmende maatregelen zoals op de Leuvensebaan met uitzondering van enkele drempels op het gedeelte tussen de Daalputstraat en de Erembodegemstraat.
  • De verkeerstroom vanuit Wilsele door de Daalputsraat is niet gekend.
  • Op Klein Langeveld is het verkeer van alle voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, beperkt en in één richting.

Ontdek de 3 scenario's

Deel op facebook
Deel op twitter