Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek scenario 3

Wat houdt het scenario in?

  • Knip vóór de Oude Daalputstraat met dubbel richting op de Oude Daalputstraat. Het verkeer kan mekaar passeren op 2 passeerstroken langs de kant van de Dreef.

Voordelen scenario 3

  • Veiligheid en comfort voor de fietsers: het Langeveld wordt grotendeels voorbehouden voor fietsers en bewoners.
  • Rustigere straat voor bewoners tussen de Dreef en de Pleinstraat.
  • Verkeer tussen de twee sites van Roelants blijft mogelijk via de Oude Daalputstraat.

Nadelen scenario 3

  • Kans op sluipverkeer vanuit de Leuvensebaan.
  • Meer verkeer op de Leuvensebaan.
  • Tijdelijke verharding op de Oude Daalputstraat moet deels bewaard blijven (passagestroken)/ verminderd aanleg biodiverse berm.

Aandachtspunten bij de inrichting van deze knip

  • Fietsers op het Langeveld dienen voorrang te krijgen ten opzichte van de Oude Daalputstraat.
  • Het verkeer op het einde van de Oude Daalputstraat moet stoppen (stopbord).
  • Aandacht voor de fietsers aan weerszijden van de paaltjes op de weg (de knip).

Oude Daalputstraat (met passeerplaats en biodiverse berm)

Langeveld (knip) 

Geef je mening Ontdek de andere scenario's