home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek scenario 3

Wat houdt het scenario in?

  • Knip vóór de Oude Daalputstraat met dubbel richting op de Oude Daalputstraat. Het verkeer kan mekaar passeren op 2 passeerstroken langs de kant van de Dreef.

Voordelen scenario 3

  • Veiligheid en comfort voor de fietsers: het Langeveld wordt grotendeels voorbehouden voor fietsers en bewoners.
  • Rustigere straat voor bewoners tussen de Dreef en de Pleinstraat.
  • Verkeer tussen de twee sites van Roelants blijft mogelijk via de Oude Daalputstraat.

Nadelen scenario 3

  • Kans op sluipverkeer vanuit de Leuvensebaan.
  • Meer verkeer op de Leuvensebaan.
  • Tijdelijke verharding op de Oude Daalputstraat moet deels bewaard blijven (passagestroken)/ verminderd aanleg biodiverse berm.

Aandachtspunten bij de inrichting van deze knip

  • Fietsers op het Langeveld dienen voorrang te krijgen ten opzichte van de Oude Daalputstraat.
  • Het verkeer op het einde van de Oude Daalputstraat moet stoppen (stopbord).
  • Aandacht voor de fietsers aan weerszijden van de paaltjes op de weg (de knip).

Oude Daalputstraat (met passeerplaats en biodiverse berm)

Langeveld (knip) 

Geef je mening Ontdek de andere scenario's

Deel op facebook
Deel op twitter