home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Bekijk de 3 scenario’s voor je feedback geeft

49
20

Deze suggesties werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Absolute voorkeur voor scenario 2
Scenario 1: Dit zal ongetwijfeld veel verkeer aantrekken, Langeveld is daar niet geschikt voor. De Leuvensebaan is een verbindingsweg en heeft een veilig fietspad. Scenario 3: De doorgang vervelend maken door aanleg van passeerstroken zal het sluipverkeer maar beperkt tegenhouden, geparkeerde auto's op de Leuvensebaan zijn even vervelend. Het is vooral frustrerend voor de bewoners die er dagelijks verplicht langs moeten, zij zijn de dupe van de passeerstroken. Scenario 2: De situatie zoals ze nu is gaat goed. Er is ruimte voor de zwakke weggebruiker, en auto's moeten elkaar zelden kruisen. Het aantal fietsers en wandelaars bij mooi weer is bijzonder groot, ook zij zullen ongetwijfeld dit scenario verkiezen.
P B.
0 0
lees meer
mijn voorkeur gaat uit naar scenario 2 gevolgd door scenario 3
Als ik ze wat nader bekijk is het voor mij duidelijk dat scenario 2 voor fietsers als de beste keuze is. Scenario 3 is ook ok voor fietsers maar men loopt het risico dat er sluipverkeer kan komen waardoor in een minder rustige straat gaan moeten rijden. Men zou dit kunnen verhinderen door de snelheid op 30km/uur te zetten. Of nog strenger als een “Fietsstraat” te catalogeren. De Pleinstraat zou men beter ook als een voorrangsweg organiseren, juist zoals nu is gebeurd met de Leuvensebaan.
jean K.
0 0
lees meer
Het 3de is volgens ons het beste
moeten nodeloss omrijden nu.
Lut V.
0 0
lees meer
Misschien beter zo laten.
Beste, laat ons vooral geen bomen planten of planten bakken, Holsbeek heeft al genoeg groen. Waar wel een dringende nood aan is, is heropvoeding van de fietsers. Toen wij met onze fiets die avond van het gemeente huis kwamen hebben enkele wieler( toeristen) zoals gebruikelijk ons voorbij gereden op de baan, alhoewel er wel degelijk een fietspad aanwezig was. De commentaar die je dan krijgt gaat van in de week tot het weekend als het echt een plaag is van kwaad naar erger. Daarom is het zeker niet nodig om het langeveld nog meer fiets vriendelijk t e maken. Zorg er liever voor dat er geen geparkeerde wagens op de leuvensbaan en langeveld zijn. Zo hebben de fietsers en ook de auto's geen hinder. Het openbaar vervoer met hun dubbele bussen hebben totaal geen plaats in een dorpskern, met de op en uitstap plaatsen voor of achter een kruispunt totaal onbegrijpelijk! Sleepdienst Roelandts gebruikt momenteel het langeveld ter hoogte van het kerkhof als zijn personnlijke parkeer terrein, icl de nachtelijke interventies. Het langeveld gaat binnenkort een echt parkeer terrein worden voor de bewoners van de nieuwe app in de gebroeders VT straat. Holsbeek gaat volledig dicht slippen. Dus opgesomd. Geef de fietsers een goede opleiding, controleer veel op het rijgedrag van de fietsers, alsook de staat van de fiets, verlichting! Ban bakfietsen en snelle e bikes uit het verkeer in holsbeek en we zijn weer een beetje korter bij een ideale verkeers situatie...
Dirk V.
0 0
lees meer
Onze voorkeur: scenario 2
De huidige situatie is het meest veilige, aangename scenario.
Saskia T.
0 0
lees meer
Als bewoner van het Langeveld, ergens halverwege, geniet scenario 2 mijn voorkeur.
Bij Scenario 1 wordt terug sluipverkeer aangetrokken voor autobestuurders die het geduld niet hebben om de Leuvensebaan te gebruiken omwille van geparkeerde auto's en wegversmallingen (vooral avondspits in de week en zaterdag). Aangezien deze elementen niet aanwezig zijn in het Langeveld wordt dan ook niet zo gekeken naar de snelheid waarmee men door het Langeveld raast. Scenario 2 biedt de mogelijkheid aan de fietsers en voetgangers om het Langeveld op een veilige manier te gebruiken. Scenario 3 werd in functie van een bedrijf gecreëerd. Ik persoonlijk vind dit een verkeerde instelling. Wat als het bedrijf binnen een paar jaar verdwijnt uit het Langeveld, gaat de situatie dan terug aangepast worden aan de volgende uitbater van het bedrijf. Ik denk toch dat de bewoners de belangrijkste gebruikers zijn van de straat en dat de straat niet dient aangepast te worden aan de eisen ven een bedrijf waarvan men geen zekerheid heeft dat het daar zal blijven bestaan. Ik heb ook nog een algemene opmerking ivm het gebruik van het Langeveld. Welk scenario er ook wordt uitgewerkt, veel hangt af van de mentaliteit van de gebruikers. Als iedereen zich houdt aan wat er verwacht wordt van hem, zowel voor de autobestuurder, de fietser, de voetganger, ... zou het altijd een leefbare straat moeten zijn. Maar als het merendeel zijn voeten veegt aan wat er verwacht wordt, zal je nooit een perfecte oplossing vinden. De mentaliteit van de mensen in het verkeer dient bijgewerkt te worden. Guy D.
Guy D.
0 0
lees meer
Absoluut scenario 2 te verkiezen
Scenario 2 werkt, dat zien we elke dag opnieuw: fiets- en wandelvriendelijkst, geen sluipverkeer meer in het Langeveld tss de kasteeldreef en de Pleinstraat, enkel nog rustig bestemmingsverkeer. Huidige situatie dus bestendigen aub! Als dat onmogelijk zou blijken, dan nog eerder scenario 1 waar nog enige ontmoediging voor sluipverkeer is. Scenario 3 is een gitzwart scenario, want tweerichtingsverkeer tss dreef en Pleinstraat EN op oude daalputstraat nodigt alle autoverkeer richting/vanuit Leuven gewoon uit om de ontmoedigende maatregelen op het parallelle stuk van de Leuvensebaan te ontwijken, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid…
Joris V.
0 0
lees meer
Scenario 2 werkt nu al prima - maar waarom je beperken tot Langeveld?
De knip in Langeveld werkt nu al prima. Zeker te behouden! Aangenaam en veilig om te fietsen, lopen, wandelen. Ook de buurtbewoners geraken er nog met hun auto. Doorgaand verkeer hoort er niet en wordt zo efficiënt geweerd. De huidige opstelling bespaart ook op onnodige investeringen in fietspaden waardoor je dat budget weer aan andere zaken kan besteden (ontharding, bomen, bermen, ...). De vermelde nadelen bij scenario 2 zijn wel een lachertje: - Roelants: de vraag is vooral of die activiteit compatibel is met de (nieuwe) ligging, draai aub de redenering niet om - Auto's die moeten omrijden: serieus? Een voertuig dat voor jou de inspanning doet.. - Meer verkeer op de Leuvensebaan: was dit niet het doel? - er is echter minder bewoning in de Daalputstraat: net daarom is er nood aan meer ambitie om ook dit stuk aan te pakken en terug te geven aan de bewoners, wandelaars, fietsers en de natuur. Nog enkele tips: - onthard het tijdelijk aangelegde stuk bij de Oude Daalputstraat - Daalputstraat: voorzie daar ook een knip voor auto's - Geef ruimte aan de natuur : kijk naar de voorbeelden ecoveloduct, ontharden tot 1 baansweg met passeerstroken, fietstraten om fietspaden uit te sparen en te ontharden, plaats meer bomen en struiken want Holsbeek is te grijs in de buurt van bebouwing - Plaats niet nog meer verkeersborden (bv. zone 30, 30, ...) als je toch geen handhaving voorziet. Men houdt zich er toch niet aan (cfr. Holsbeek-dorp) - Denk aan de nieuwe vervoersmodi: bakfietsen,etc
Tim B.
0 0
lees meer
Mijn voorkeur gaat naar scenario 2.
Welk scenario ook gekozen wordt, zou ik van het Langeveld een "Fietsstraat" maken: fietsers niet inhalen en max. 30 km/u
Luc M.
0 0
lees meer
Ontbreek een plan van aanpak waarbij rekening gehouden wordt met alle buurtbewoners en weggebruikers.
Het zou ook een verbetering moeten zijn voor de Leuvensebaan, Daalputstraat en het gedeelte van het Langeveld tussen de 2 voorgenoemde straten. Misschien moet men is verder kijken dan naar een enkele maatregel in het Langeveld. Daalputstraat en Leuvensebaan zijn onderdeel van het fietsnetwerk Vlaanderen, Langeveld is een (waardevolle) alternatieve route. De Daalputstraat maakt ook over zijn gehele lengte deel uit van het wandelnetwerk Hageland inclusief 3 wandelknooppunten. Doch vermeld men in scenario 2 een effect van meer verkeer in de Daalputstraat geen erg is want minder bewoning. De vele wandelaars en fietsers in deze straat worden echter nu al in de kant gereden door ongeduldige automobilisten. Men vergeet hierbij ook dat het verlengde van deze straat een woonwijk is in Wilsele. Ik merk ook dat er belang wordt gehecht aan de aanleg van een biodiverse berm. O.a. de Daalputstraat heeft momenteel illegale wegverbredingen met asfaltpuin in een natuurgebied die men kan omvormen in natuurlijke bermen met eventueel een paar passeerstroken. Het kan tevens helpen om het sluipverkeer terug te dringen wat momenteel door die verbredingen gefaciliteerd wordt. En minder sluipverkeer daar komt automatisch Langeveld en Leuvensebaan ten goede. Nog een uitsmijter, mocht onze gemeente vol voor fietsers en natuur willen gaan. De brug over de E314 omvormen tot een ecoveloduct en hiermee een pionier zijn. Wat men ook beslist, moge het ten goede komen van zo veel mgl. Holsbekenaren.
Koen D.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft mijn voorkeur
De oorspronkelijke titel was ' Samen naar een veiliger Langeveld' ; scenario 2 komt hier het meest aan tegenmoet. Het remt alle doorgaand verkeer en zorgt zo voor de meeste veiligheid. Scenario 1 zou ons terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie en dat was levensgevaarlijk voor fietsers door de lange, rechte straat die aan passanten uitnodigd om heel snel te rijden. Scenario 3 zou sluipverkeer en snel rijden ook niet verhinderen; wat net wordt aangehaald als 1 van de voordelen van dit scenario. Als ik zie hoeveel autos vandaag nog steeds de straat inrijden en moeten omkeren, omdat ze gewoon hun (oude) GPS volgen EN het bord plaatselijk verkeer negeren, dan denk ik niet dat scenario 3 veel gaat doen aan de verminderen van het verkeer en het veiligeer maken van de straat. Bij scenario 2 volgt aanpassing GPS Het voordeel van scenario 3 dat het "Verkeer tussen de twee sites van Roelants mogelijk blijft via de Oude Daalputstraat" is zeker geen bijdrage aan de veiligheid, zeker omdat het vroeger net de snelheidsduivels van Roelants waren die snelheden tussen 70 en 100 km/u halen op het langeveld, richting het dorp. Dat gaat niet veranderen als ze via de daalput omhoog moeten hoor. Dat scenario 3 het zou halen, net om Roelants tegenmoet te komen is behoorlijk ongelofelijk. Aanwezigen van de informatievergadering vertelden me trouwens dat het daar al duidelijk werd dat het scenario 3 zal worden, dus groot is mijn hoop niet dat deze burgerparticipatie iets gaat opleveren...
Tom A.
0 0
lees meer
ik kies scenario 2
ik kies scenario 2 omdat ik al jaren dagelijks langs het Langeveld fiets en deze knip echt als een verademing heb ervaren. Ik vroeg me al jaren af waarom dit geen fietsstraat werd (wat blijkbaar in geen enkel scenario aan bod komt, jammer)
An F.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft zijn nut bewezen en geniet dus de voorkeur
'Samen naar een veiliger Langeveld', dus ligt de focus op de veiligheid van zwakke weggebruikers in Langeveld. Het comfort van de autobestuurder dient ondergeschikt te blijven aan die veiligheid mijns inziens. Scenario 1 maakt de auto tot koning want resulteerde vroeger al in sluipverkeer owv één rechte lijn van Pleinstraat tot in Holsbeek-Dorp. Project Zone 30 van Stad Leuven (kernen Wilsele en Wijgmaal) impliceert nog meer auto's op zoek naar een snel alternatief voor E314 & Aarschotsesteenweg via Waze, Maps en andere technologie. Zeker af te raden scenario dus. Scenario 3 behoudt de knip, maar halfslachtige oplossing om sluipverkeer te ontraden want het gedeelte dat het meest uitnodigt tot hoge snelheden tot aan de dreef blijft een alternatieve sluipweg voor het stuk in de Leuvensebaan met geparkeerde wagens die het verkeer afremmen. Enige voordeel in dit scenario is de omweg te vermijden voor bewoners... wanneer ze met de auto rijden. Die 2 minuten tijdswinst weegt mijns inziens niet op tegen de veiligheid van wandelaars en fietsers (vaak beginnende fietsertjes en schoolgaande jeugd) op de drukste momenten. Scenario 2 heeft zijn nut al bewezen + laat toe het tijdelijke asfalt aan de Oude Daalputstraat volledig terug weg te halen (ontharding + groene karakter van onze gemeente). De huidige situatie vereist overigens geen andere verharding (voetpaden,...)
Filip W.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft de voorkeur; zeker niet Scenario 1 - veiligheid van de zwakke weggebruiker primeert
Maak daarenboven van het Langeveld ook een fietsstraat. Heel wat kinderen, scholieren en werkende mensen fietsen hier dagelijks. Bijkomend fietspad is niet nodig omdat de Leuvensebaan een prachtig fietspad heeft langs beide kanten. Zo kan men ook in alle rust genieten van het Holsbeekse groen in een veilige fietsomgeving! Wanneer het voetpad ook nog een beurt krijgt, is het helemaal top. Ook voor mensen met een beperking zou dit een meerwaarde zijn om rustig te kunnen wandelen.
Brigitta S.
0 0
lees meer
Enkel scenario 2 zal zorgen voor een veilig en aangenaam gebruik voor zwakke weggebruikers.
...
Marc W.
0 0
lees meer
Scenario 2 geniet mijn absolute voorkeur: geen doorgaand verkeer mogelijk in het Langeveld tussen Oude Daalputstraat en Pleinstraat.
Scenario 1 en 3 zullen sluipverkeer niet tegenhouden. Als doorgangsweg met tweerichtingsverkeer is het Langeveld niet geschikt. Ik ben geen voorstander van een fietsstraat: een (trage) fietser 1200m moeten volgen als automobilist is geen cadeau. Een dubbele knip zodat geen doorgaand verkeer mogelijk is, maar niet alle bewoners moeten omrijden, is een niet-voorgesteld alternatief: huidige knip verleggen voorbij Oude Daalputstraat en een knip halverwege Oude Daalputstraat en Pleinstraat. Bewoners die tussen beide knippen wonen, kunnen dan weg via Oude Daalputstraat.
Raf V.
0 0
lees meer
Scenario 3 is het meest geschikte scenario; scenario 2 is ook ok; scenario 1 is de slechtste en meest gevaarlijke keuze
Het Langeveld geeft een mooi zicht op veld en natuur; dit is de reden waarom menig wandelaar en fietser net het Langeveld kiest in plaats van de Leuvensebaan (waar wel een fietspad is). Het is dan ook een logische keuze de fietsers en wandelaar te beschermen in het Langeveld, door het doorgaand verkeer te weren. Uit ervaring blijkt dat scenario 1 (de oude situatie voor de werken) hierin niet slaagt. Er werd veel te snel gereden; er werd dagelijks door meerdere wagens in de verkeerde richting gereden (eenrichtingsstraat Langeveld); veelal aan super hoge snelheden om maar snel genoeg terug in het deel van de dreef te komen waar wel twee richtingsverkeer toegelaten is. Ervaring leert ook dat de politie diensten deze gevaarlijke situaties niet kunnen bedwingen. Dit creëerde zeer gevaarlijke toestanden waar bijna dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Scenario 1 is dan ook de meest slechte keuze, voor bewoners, kinderen en zwakke weggebruikers en mag zeker niet opnieuw ingevoerd worden. Scenario 2 (de knip tijdens de werken) en scenario 3 voldoen prima aan de vereisten ter bescherming van de zwakke weggebruikers, de bewoners en kinderen alsook het vermijden van sluikverkeer. De keuze tussen scenario 2 en scenario 3 is er eentje van 'convenience', waarin iedereen die in het Langeveld woont tussen Pleinstraat en Daalputstraat zich kan vinden. Voor ons is scenario 3 de beste keuze; maar we kunnen er prima mee leven als scenario 2 de favoriet is.
Chris M.
0 0
lees meer
voorbeeld van scenario 3
De verbindingsweg tussen Wommersom en Oplinter is op deze manier gemaakt. Je kan dat bekijken via Streetview: Ganzendries 243-252, Linter. Eén enkele baan voor tweerichtingsverkeer, met uitwijkstroken en een breed fietspad ernaast. Mensen uit de streek zeggen dat ze deze baan zoveel mogelijk vermijden, en alleen nemen als ze echt daar moeten zijn - dus een andere weg nemen als ze een doorgangsweg zoeken. Het wordt als zeer frustrerend ervaren om langs deze weg te rijden. Toegepast hier: wie van Leuven naar Holsbeek moet, zal de autostrade of de Leuvensebaan nemen; zelfs wie van de Plein komt.
Jan D.
0 0
lees meer
rollators/rolstoelen/kinderwagens
Als je voetpaden aanlegt, graag rekening houden met mensen die met een rollator stappen of een rolstoel of minder stabiel stappen. Ik zie dat deze mensen nu het voetpad in het langeveld mijden en liever op straat stappen. Vertrek vanuit het standpunt van de zachte weggebruiker en zie dan of er plaats is voor een auto. Gewoon plaatselijk verkeer, knip zoals nu houden en zone 30 toepassen in het langeveld. Mss zone 30 doortrekken naar daalputstraat zodat de padden niet elk jaar doodgereden worden.
raf b.
0 0
lees meer
Liever een extra bewonersvergadering
Ik heb liever een extra bewonersvergadering met enkele specialisten ipv dat dit meteen gestemd gaat worden in September. Dan kunnen jullie een samenvatting geven van alle meningen en antwoorden op de vragen die hier nog gesteld worden. De suggesties zijn ook maar matig uitgewerkt. De politiekers kunnen misschien nu al hun buurtronde eens doen ipv de week voor de verkiezingen?
raf b.
0 0
lees meer
Voorkeur scenario 2 met opmerkingen
Graag zone 30 in langeveld en klein langeveld. Geen aparte fietspad, die liggen er toch meestal slecht bij, ook geen hindernissen waardoor fietsers/steppers/rolschaatsers/... kunnen vallen. Voorrang voor zachte weggebruikers. Afscheiding voetpad oke, maar de voetpaden in het langeveld liggen er slecht bij voor lopers zoals losse klinkers, putten en vaak schuin aflopend. Ik loop liever op de weg, weliswaar aan de linker zijde. Een breed grindpad voor wandelaars/lopers zoals het dijlepad in Leuven? Of een suggestie wandel/loopstrook. Een bankje en boom zoals in een ander voorstel vind ik ook een leuk idee. Graag anticiperen op verkeer van de toekomst, vb de bakfietsen, of wat gaat het volgende zijn.... Indien een knip moeten alle fietsers hier vlot door kunnen. Kunnen hulpdiensten/vuilkar door aan de knip? Paaltjes die zakken? De knip zoals ze nu is vind ik de beste, als ik naar Holsbeek dorp moet met de auto rij ik wel rond. Kan Roelants nergens anders dan het langeveld naartoe, aan de zagerij ofzo? Is dat al onderzocht? Een extra (veld)weg voor hun voorzien tss leuvensebaan en langeveld? Ik vind het wel raar dat Roelants zo belangrijk is voor de gemeente. Ik lees ook niets over wat men juist met het wegdek/afwatering/... in het langeveld wilt doen? Komt hier een nieuw wegdek? Terug beton gieten (is dat milieuvriendelijk?) Moeten er nieuwe leidingen voorzien worden? Gaan er gerecycleerde producten gebruikt worden indien grote aanpassingen? Is er aandacht voor doorwatering?
raf b.
0 1
lees meer
scenario 2 geniet mijn voorkeur
ideale compromis tussen leefbaarheid en mobiliteit met aandacht voor de fietsers. Eventueel snelheidsremmers installeren in Langeveld en Leuvensebaan: ik merk dat er soms nog te snel wordt gereden, ook na de heraanleg van de leuvensebaan
luk m.
0 0
lees meer
Mooie aanzet om onze gemeente nog meer leefbaar te maken én inwoners te betrekken. Scenario 2 is zonder twijfel het meest logische.
Scenario 2 is van alle scenario's het meest logische. Het houdt de balans tussen bereikbaarheid voor bewoners van Langeveld en verkeersafremmend voor doorgaand (niet plaatselijk) autoverkeer (voor doorgaand autoverkeer is immers de Leuvensebaan als deel van ruggegraatproject (her)aangelegd). Langeveld is reeds in de praktijk een fietsstraat: zowel voor fietsverkeer van ouders en kinderen naar de twee scholen, naar en van Leuven, als voor fietstoerisme. Traag verkeer moet meer gestimuleerd worden, zowel voor veiligheid, gezondheid, financieel, en om onze planeet te redden. Het heeft immers een voorbeeldfunctie naar iedereen en kinderen in het bijzonder, fietsen moet een gewoonte worden maar wel op een veilige en aangename manier. En dat kan alleen door verstandige inrichting. Scenario 2 is dan ook de enige optie als eerste stap naar een moderne gemeentelijke infrastructuur. Langeveld maakt ook officieel deel uit van Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, waardoor het nog beter inrichten (de betonblok-knip is een goede start) voor 90% gesubsidieerd wordt.
Ronald H.
0 0
lees meer
scenario 3 is het beste evenwicht tussen alle belangen: sluipverkeer wordt gehinderd maar bewoners kunnen in beide richtingen weg; vnl bewoners dus
3 als evenwicht voor alle belangen: bewoners kunnen in alle richtingen weg, hoeven geen grondafstand te doen en wonen in een rustige straat. Doorgaand (sluip)verkeer wordt gehinderd: de moeilijke doorgang zal zoveel vertragen dat men gewoon op de autostrade zal bijven aanschuiven. Net zoals er nu merkbaar minder verkeer via de Leuvensebaan zich een weg zoekt. Enkel lokale bewoners kunnen al eens van school in De Plein rechttoe rijden, of na de Delhaize eens langs daarrijden: dat is beperkt. Controle op de 50 km zal nodig blijven, maar zal vnl eigen mensen betreffen: overtreders misschien op facebook zetten? Voor de fietsers is het geen probleem dat er ook auto's zijn: ze mogen niet met teveel zijn, niet te hard rijden. En niet teveel op straat parkeren: ook op Langeveld parkeren met parkeerkaart? Het kan helpen om heel Langeveld een fietssuggestiestrook te maken: twee grote rode banen aan beide kanten, lijkt wel te werken als psychologie. Al trekt een recente studie dat ook weer in twijfel: nutteloze investering is het dan.
Jan D.
0 0
lees meer