home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Geef je mening over de scenario’s van het Langeveld

Bekijk de 3 scenario’s voor je feedback geeft

49
20

Deze suggesties werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Scenario 1 geniet voorkeur. Langeveld kan bijdragen om de Leuvensebaan te ontlasten, die reeds over de gehele lengte over fietspad beschikt.
De Leuvensebaan werd in de loop der jaren steeds meer volgebouwd. Vandaag is het 1 grote lintbebouwing. Daarenboven kwamen in Holsbeek-dorp een heleboel woningen bij (Kartuizerstraat, achter voetbalveld). Dit brengt extra verkeer op de Leuvensebaan. Langeveld is een parallelweg met de Leuvensebaan en kan bijgevolg een deel van het verkeer slikken om de bewoners van de Leuvensebaan wat te ontlasten. Dit is zeker belangrijk wanneer de Leuvensebaan deels versperd wordt door werken, laden en lossen. Het biedt een uitwijkmogelijkheid die zou wegvallen indien geknipt. Mocht een knip toch de voorkeur genieten aan het einde van de bevraging, dan liever een scenario waarbij Langeveld in beide richtingen een uitweg heeft en de Leuvensebaan dus zo min mogelijk extra belast wordt.
Vincent D.
0 5
lees meer
Scenario 3 is het enige wat voor ons van toepassing is. De vrachtwagens alsoo, …kunnen niet keren als de betonblokken in de huidige positie blijven
Vrachtwagens kunnen niet keren waardoor ze achteruit de volledige straat moeten uitrijden. Onze oprit is geen openbare draaiplaats voor vrachtwagens. Onze brievenbus werd al drie keer omvergereden.
Jos M.
0 2
lees meer
Alle scenario's leggen zowel voor Langeveld als Leuvensebaan de klemtoon op functioneel gebruik door de auto en gaat zo in tegen het projectdoel.
Het projectdoel is "Samen maken we van Langeveld een veilige fietsroute". Dit veronderstelt dat het hoofdfunctioneel gebruik van het Langeveld de "fiets" is. Veilige fietsroutes creëer je door fietsen te scheiden van gemotoriseerd vervoer zoals moto's, auto's, vrachtwagens en bussen. Het realiseren van deze hoofddoelstelling kan door: 1) het gemotoriseerd vervoer zo snel als mogelijk afleiden naar de Leuvensebaan (door de 3 eerste stukjes van het Langeveld alternerend eenrichting te maken en door wie uit de Daalputstraat komt zo snel als mogelijk naar de Leuvensebaan te leiden door eenrichtingsverkeer ter hoogte van de zagerij omhoog) 2) sluipverkeer in zowel Langeveld als Daalputstraat te vermijden (door bovenstaande, door behoud van de huidige knip en door ervoor te zorgen dat het eerste deel van het Langeveld enkel via de Erembodegemstraat bereikbaar is en niet meer via de Leuvensebaan rechtstreeks) 3) fietsvriendelijke verkeersregels in te voeren (door de bestaande voorrangsregels met voorrang van rechts te herbekijken en voorrang te geven aan fietsers in het Langeveld of de invoering van een fietsstraat in volledige Langeveld of andere snelheidsbeperkende maatregelen). Belangrijk om hierbij ook het kruispunt ter hoogte van de Pleinstraat mee te nemen en de voorrang van rechts wegwerken). Jammer ook dat niet aan de aangename inrichting wordt gedacht (bv. bankje onder een boom, wat minder asfalt in het Langeveld en meer groeninrichting met eventueel ruimte voor water, ...)
Nele B.
0 2
lees meer
Er ontbreekt een heel efficiënt scenario zonder knip
Om sluipverkeer tegen te gaan kan je ook gewoon met borden 'verboden toegang in beide richtingen' werken met onderborden 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en 'uitgezonderd fietsers en bromfietsers'. Op die manier kan je sluipverkeer ontmoedigen en handhaven, wordt Langeveld een luwere baan voor zwaar verkeer en blijft het even vlot bollen als vandaag. Voor bewoners maar ook voor speed pedelecs en wielersport die deze baan veelal verkiezen boven de Leuvensebaan wegens minder autoverkeer. Het vermijdt tevens frustratie die inherent is aan inrichting van fietsstraten in locaties die er zich niet voor strekken: luw, lang en landelijk.
Vincent D.
0 2
lees meer
mijn voorkeur: scenario 2
Wat mij opvalt in alle drie de scenario's is dat er telkens 1 dezelfde naam opduikt. De naam van een bedrijf. Wellicht dus een belangrijke speler in dit dossier. Wel knap dat dat bedrijf, na nog maar net in het Langeveld te zijn gevestigd, nu al zo bepalend is voor de inrichting van die straat ... Dus, geen namen van die kleuters, de dappersten van ons allemaal, die nu tijdens de knip veilig naast hun mama of papa naar hun schooltje kunnen fietsen. Ook geen namen van de tientallen kinderen en scholieren die een veilige fietsweg hadden gevonden. Ook niet van de honderden pendelaars en recreanten (met fiets of te voet) op deze fietsknooppuntenroute. Jammer ! Maar straks, bij een mogelijke (feestelijke) introductie van scenario 2 krijgen ze wél een stem en hun naam in de aftiteling. Mooi !
Herman T.
0 2
lees meer
Mijn voorkeur gaat uit naar scenario 2 omdat dit het meest fiets- en wandelvriendelijk is.
Het Langeveld is gekend voor hoge snelheden bij doorgaand verkeer.
Guido F.
0 1
lees meer
Voorkeur voor scenario 1 of eventueel 3. Maar zeker niet 2.
Scenario 1 is zoals het vroeger was. Dit werkte goed volgens mij. Weinig sluipverkeer op het Langeveld. Fietsers konden veilig fietsen. Ik heb er zelf ook jaren gefietst en heb me nooit onveilig gevoeld daar. Veel verkeer was er ook niet. Voordeel is dat inwoners van het Langeveld (vnl tussen Oude Daalputstraat en Pleinstraat) makkelijk naar Holsbeek-Dorp kunnen rijden. Scenario 2 is voor mij een no-go. Dit zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers van het Langeveld veel moeten rondrijden, dit geeft ook meer verkeer op de Leuvensebaan. Scenario 3 is eventueel een mogelijkheid. De bewoners en bezoekers van het Langeveld moeten minimaal omrijden. Het sluipverkeer wordt deels geweerd uit het Langeveld. Maar biedt weinig voordelen ten opzicht van scenario 1 denk ik. Conclusie: houden zoals het vroeger was (voor de wegenwerken op de Leuvensebaan). Wat goed is moet niet veranderd worden.
Els V.
0 1
lees meer
Voorkeur voor scenario 2
Scenario 1 is zoals het vroeger was - een drama qua snelheid en overlast van sluipverkeer en vrachtwagenverkeer van Roelandts (ook ‘s nachts aan hoge snelheid) terwijl deze straat voor de jeugd van Holsbeek een veilige haven zou moeten zijn voor fietsers en bromfietsers. Scenario 2 zijn we ondertussen gewoon en heeft rust en veiligheid gebracht. De klaagzang omtrent het ‘zogezegde omrijden’ is verwaarloosbaar. De veiligheid van onze en andere kinderen is prioritair.
An B.
0 1
lees meer
We menen dat scenario 3 zeker te vermijden is.
Scenario 3 lijkt geen verbetering voor fietsers op (lange stuk) Langeveld, en ook niet als ingreep tegen sluipverkeer. Integendeel, we verwachten veel frustraties in de Oude Daalputstraat. Passagestroken in de Oude Daalputstraat lijken een theoretische oplossing. We vrezen dat het eerder uitwijken zal worden in de berm. Wanneer men op het originele rijvak van de Oude Daalputstraat vanuit Langeveld de Leuvensebaan bereikt, is er hier zeer slecht zicht op de Leuvensebaan zijde Holsbeek-Dorp. Er is zeer slecht zicht op de fietsstrook, en ook op het rijvak. We verwachten hier gevaarlijke verkeerssituaties. Het slechte zicht wordt niet enkel veroorzaakt door het hekwerk en het groen van het hoekperceel, maar ook door de langshelling van de Oude Daalputstraat.
Stefan M.
0 1
lees meer
Mijn voorkeur gaat naar scenario 2 al blijf ik op mijn honger voor een grondig doordachte aanpak die niet alleen naar het stuk tussen Zagerij en plein
Langeveld IS deel en ligt op het fietsnetwerk Vlaanderen. Dit zou het geknipte moment zijn om net als vele andere Vlaamse gemeentes de straat conform aan te passen. Wijgmaal, Tremerlo! Wezemaal ea hebben hier al werk van gemaakt door ofwel te beperken tot lokale bewoners en/of fietsstraten in te voeren. Jammer dat dit in Holsbeek niet kan. Scenario 1 en 3 stimuleren sluipverkeer (niet noodzakelijk wazegebruikers) voor iedereen die van Action, Aldi enz komt om snel (!) de Leuvensebaan te ontwijken. Er is een weg die de gemeentes verbindt = Leuvensebaan. Heel veel geld is naar het ruggegraadpriject gegaan. Dit nu omzeilen door het autoverkeer te laten racen op een paralelle fietsweg is zonde. Scenario 2 is dan nog best of, doch vrachtwagens toelaten die aan heuse snelheid door het eerste stuk racen en nadien boomstammen lossen op Leuvensebaan (meestal op het fietspad) lijkt me minstens aan te pakken.
Chantal V.
0 1
lees meer
Scenario 3 lijkt me het meest aangewezen voor een logische verkeersdoorstroming van fietsen en andere voertuigen.
Als er een knip geplaatst wordt op de juiste plaats zal dit het autoverkeer in het Langeveld grotendeels ontmoedigen. Scenario 1 ontmoedigd het verkeer onvoldoende in het Langeveld Scenario 2 zorgt voor hinderlijke/gevaarlijke verkeersbewegingen voor fietsers: kerende wagens en wagens die steeds de weg moeten dwarsen of kruisen bij het in- of uitrijden van de oprit of garage. Dit veelvuldig dwarsen van de rijbaan is enorm toegenomen sinds de huidige knip: iedereen moet altijd richting Pleinstraat of komt er vandaan. Echter, elk van de scenario’s omzeilt de algemene moeilijkheden van sluipverkeer in Holsbeek: zolang sluipverkeer niet overal ontmoedigd wordt op de LeuvenseBAAN (nooit een steenweg geweest, de steenweg ligt tussen Leuven en Aarschot of Leuven en Diest) lijkt het me best om het lokaal verkeer te verdelen over de aanwezige banen, wegen en straten. Linden, Rijmenan en andere gemeenten slagen er in om het doorgaand verkeer te weren en zij die erdoor moeten, te dwingen om de snelheid te respecteren. Mogelijkheden genoeg en inspiratie allom.
Helwig V.
0 1
lees meer
Voorkeur scenario 2 met opmerkingen
Graag zone 30 in langeveld en klein langeveld. Geen aparte fietspad, die liggen er toch meestal slecht bij, ook geen hindernissen waardoor fietsers/steppers/rolschaatsers/... kunnen vallen. Voorrang voor zachte weggebruikers. Afscheiding voetpad oke, maar de voetpaden in het langeveld liggen er slecht bij voor lopers zoals losse klinkers, putten en vaak schuin aflopend. Ik loop liever op de weg, weliswaar aan de linker zijde. Een breed grindpad voor wandelaars/lopers zoals het dijlepad in Leuven? Of een suggestie wandel/loopstrook. Een bankje en boom zoals in een ander voorstel vind ik ook een leuk idee. Graag anticiperen op verkeer van de toekomst, vb de bakfietsen, of wat gaat het volgende zijn.... Indien een knip moeten alle fietsers hier vlot door kunnen. Kunnen hulpdiensten/vuilkar door aan de knip? Paaltjes die zakken? De knip zoals ze nu is vind ik de beste, als ik naar Holsbeek dorp moet met de auto rij ik wel rond. Kan Roelants nergens anders dan het langeveld naartoe, aan de zagerij ofzo? Is dat al onderzocht? Een extra (veld)weg voor hun voorzien tss leuvensebaan en langeveld? Ik vind het wel raar dat Roelants zo belangrijk is voor de gemeente. Ik lees ook niets over wat men juist met het wegdek/afwatering/... in het langeveld wilt doen? Komt hier een nieuw wegdek? Terug beton gieten (is dat milieuvriendelijk?) Moeten er nieuwe leidingen voorzien worden? Gaan er gerecycleerde producten gebruikt worden indien grote aanpassingen? Is er aandacht voor doorwatering?
raf b.
0 1
lees meer
Mijn voorkeur gaat naar scenario 2. Dit vind ik het veiligst voor de fietser. Scenario 1 zou ook nog kunnen maar scenario 3 zeker niet.
Scenario 2 is het veiligst voor de fietser
Kristel V.
0 0
lees meer
2 heeft mijn voorkeur wegens meest fiets en lopersvriendelijk
Minder drukte, zonder knip wordt er bij één richtingsverkeer toch harder gereden, voor verkeer in twee richtingen is de weg dan weer vrij smal en moet de weg aan het kasteel deels breed blijven
Frederik V.
0 0
lees meer
2 heeft mijn voorkeur wegens meest fiets en lopersvriendelijk
Minder drukte, zonder knip wordt er bij één richtingsverkeer toch harder gereden, voor verkeer in twee richtingen is de weg dan weer vrij smal en moet de weg aan het kasteel deels breed blijven
Frederik V.
0 0
lees meer
Ik kan me bij scenario 2 en 3 vinden, met een lichte voorkeur voor scenario 3.
Scenario 2 is misschien veiliger voor de fietser en voetganger, aangezien er enkel plaatselijk verkeer zal zijn in het stuk tussen de Pleinstraat en de Oude Daalputstraat. Voor het milieu vind ik het een nadeel omwille van de grote omwegen dat we moeten maken. Voor bewoners die nabij de Attenhovedreef wonen (en naar het Dorp moeten of andersom) is dit een omweg van 2,3 km. Voor bewoners die achter de zagerij wonen (en van Wilsele-Putkapel komen) is het een omweg van 850 m, aangezien dit stuk eenrichtingsverkeer wordt. Ik denk dat de impact van eventueel sluipverkeer bij scenario 2 eerder klein zal zijn omwille van de verkeersremmende uitwijkstroken in de Oude Daalputstraat. Misschien is een proefopstelling van scenario 3 mogelijk gedurende enkele maanden, met snelheidsmeter in het midden van het Langeveld? Parkeren langs de straat heeft ook een vertragend effect op de snelheid van het verkeer. In elk geval moet de 'knip', waar hij ook komt, voorrang geven aan de fietsers en veilig en voldoende breed zijn voor voetgangers. Een voetpad is misschien ook wenselijk langs de Oude Daalputstraat, aangezien de Dreef (alternatief) niet echt toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of mensen die niet goed te been zijn.
Eric U.
0 0
lees meer
Ik opteer voor scenario 2
De situatie zoals ze nu is, is optimaal. Merkelijk minder gemotoriseerd verkeer, meer "rust" voor alle bewoners in het Langeveld want minder of geen twee-richtingsverkeer. De straat is sowieso al (te) smal voor verkeer in de twee richtingen. Ook beter voor wandelaars en fietsers.
Dominique R.
0 0
lees meer
Mijn voorkeur : Scenario 2 , meest veilig voor zwakke weggebruikers
Omdat er snel gereden wordt in Langeveld zou het wenselijk zijn , die te beperken tot 30km/u en dit door controles af te dwingen , anders heeft het niet veel zin en blijft het gevaarlijk fietsen , zelfs met dit scenario .
vital n.
0 0
lees meer
Scenario 2 heeft mijn voorkeur
Door een vermindering van doorgaand verkeer + afremmen van de snelheid, is scenario 2 de veiligste optie voor fietsers, voetgangers en kinderen in de straat. Op de brede stukken van het Langeveld (vanaf zagerij richting Dorp) zouden verkeersremmers de veiligheid verder kunnen verhogen, eventueel samen met het inrichten van een fietsstraat voor dit gedeelte. Deze verkeersremmers kunnen groen zijn (bv bomen?), passend bij onze groene gemeente! De andere scenario's zijn minder interessant omdat ze het sluipverkeer zullen verhogen. Vooral tijdens het spitsuur vrees ik dat de verkeerssituatie opnieuw onveiliger wordt, niet in het minst voor onze fietsende kinderen/jeugd!
Annelies L.
0 0
lees meer
Goed en niet goed de autogebruikers zijn weeral de dupe
Scenario 1 straat breder maken en apart fietspaden langs beide kanten verbreding van de weg moet mogelijk zijn nu teveel verkeer langs de Leuvensebaan waardoor de bewoners nu de dupe zijn van al dat druk verkeer . De hele straat zone 30 maken waar de knip zou komen aan chateau Nu moet ik soms 6 keer stoppen op de Leuvensebaan om te kunnen passeren vind ik ook ni echt milieuvriendelijk . Ik fiets ook heel veel en fietsers moeten zich ook aan de regels houden want sommige die fietsen gelijk zotten en zien naar niks sommige mensen moeten heropgevoed worden
Brigitte V.
0 0
lees meer
Goed doordacht. Mijn voorkeur is 2
Bevat ook het scenario 2 zoals ik het zelf zag. Dit is de situatie zoals het nu is en deze is op alle vlakken heel goed. De aanpassingen die voorzien zijn voor de veiligheid van de fietsers is daarbij ook de juiste aanpak.
Willy D.
0 0
lees meer
ik ben voorstander van scenario 2
Bij scenario 1 en 3 zal de Langeveld tussen De Dreef en de Pleinstraat gebruikt worden als sluipweg. Ervaring leert dat er dan sneller wordt gereden dan de opgelegde 50km/u. Gezien Holsbeek-Plein tussen Wilsele en Kessel-Lo ligt waar de straten 30km/u zijn en waar binnenkort ‘geknipt’ wordt, vrees ik dat nog meer nieuwe sluipwegen zullen gezocht worden via Holsbeek. Dit is niet enkel het probleem van de Langeveld maar ook van andere straten. Het stuk Langeveld tussen de Dreef en de Pleinstraat is ook te smal voor verkeer in twee richtingen. Dit leidt tot een onveilige situatie voor voetgangers, lopers en fietsers. Ook een dubbele weg in de oude daalputstraat lijkt me niet aangewezen gezien de oude rode beuken het nu al moeilijk hebben met de klimaatwijziging, nog meer verharding aan hun wortels lijkt me dan geen goed idee. In andere dorpen waar oude rode beuken staan, wordt net minder onthard en wordt de weg net auto-luwer gemaakt. Ik ben wel geen boomspecialist maar wel heel erg bekommerd over de oude dreef waarvan iedereen ziet dat deze bomen het de laatste jaren erg moeilijk hebben. Werd scenario 3 voorgelegd aan een boomspecialist?
Martine C.
0 0
lees meer
Nr 1 is perfect
Het was vroeger ok
Florquin V.
0 0
lees meer
De veiligste is scenario 2
Langeveld is een lange rechte straat zonder hindernissen dus uitnodigend voor snelheid daarom is een knip noodzakelijk vooral omdat er niet overal twee voetpaden zijn en geen fietspaden!
Anne H.
0 0
lees meer