Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Holsbeek kiest voor aangepaste verkeersregeling in Langeveld

11-10-2022
Bepaling verkeersinrichting van het Langeveld

Naar aanleiding van de heraanleg van de Leuvensebaan herbekijkt het gemeentebestuur de verkeersinrichting van het Langeveld en de omliggende straten.
Hierbij werd er naast de bespreking met de verkeersadviesraad (VAR) eveneens een participatietraject uitgewerkt dat de omwonenden toeliet om hun mening te delen.

Op basis van de voorkeuren en aandachtspunten die werden opgeworpen, ging het schepencollege aan de slag om met de ondersteuning van de diensten openbare werken en mobiliteit tot een onderbouwde beslissing te komen.

Er werd uiteindelijk gekozen voor verkeersscenario drie waarbij de knip verlegd wordt naar de andere kant van de Oude Daalputstraat. Hierbij werd er onder andere met de volgende punten rekening gehouden:

Het zwaar verkeer wordt verboden in het gedeelte Langeveld tussen Pleinstraat en Dreef. Enkel plaatselijk zwaar verkeer is toegestaan komende vanuit de Leuvensebaan. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt bemoeilijkt door de knip in het Langeveld en wordt verder ontraden door de uitwijkstroken en de voorrangsregeling (voorrang fietsers op het Langeveld). Hinderlijke/gevaarlijke verkeersbewegingen in het Langeveld worden vermeden (kerende wagens en vrachtwagens). De bewoners hoeven niet meer om te rijden. Er wordt rekening gehouden met de waarde en behoud van de Dreef Van Tilt door verharding tot een minimum te beperken (uitwijkstroken met kasseien) en het vrachtvervoer te beperken.

De gemeenteraad neemt hierover weldra een beslissing.

Holsbeek kiest voor aangepaste verkeersregeling in Langeveld - Gemeente Holsbeek

Nieuws

Reacties tijdens de inlooptentoonstelling

15-07-2022

We wensen alvast iedereen te bedanken voor de talrijke opkomst en de vele opmerkingen. De inlooptentoonstelling van 5 juli heeft de hal van het gemeentehuis goed gevuld. We hebben een hoop interessante reacties ontvangen en er was constructief overleg tussen de bewoners en het schepencollege.

Hieronder een oplijsting van de verschillende reacties die door middel van post-its op de panelen werden geplakt:

In alle scenario’s: inrijden van Langeveld (t.h.v. IJzeren Kruis) moet voor fietsers beter geregeld worden zodat ze niet op het voetpad rijden Laat Langeveld een veldweg, geen sluipweg Inrichting Langeveld leent zich niet voor doorgaand verkeer in combinatie met wandelaars en fietsers à heraanleggen of knip Fietssuggestiestroken in alle drie de scenario’s Voetpad nodig in Langeveld Waarom wordt het kruispunt Langeveld – Pleinstraat niet meegenomen om daar voorrang te geven aan fietsers vanuit het Langeveld i.p.v. voorrang van rechts? Waarom geen enkelrichting tussen 1) Daalputstraat en Erembodegemstraat / 2) Erembodegemstraat en kruispunt Langeveld – Leuvensebaan Pro scenario 3 Voetpad nodig in Langeveld. Voetgangers worden door fietsers in gevaar gebracht. Fietspad bij inrijden Langeveld (nr. 1) is gevaarlijk Rustige weg langs de dreef om de oude bomen te sparen Voetpad Oude Daalputstraat is moeilijk te onderhouden Geen fietsstraat A.U.B. Langeveld graag fietsstraat van Holsbeek Plein tot school Langeveld IS een fietsstraat. Graag infrastructuur conform aanpassen en snelheid 30 invoeren Sluipverkeer IJzeren Kruis en Daalputstraat graag mee aanpakken Vrachtwagens en vuilkar vlotte toegang tot kasteel nodig Knip kan aan beide kanten. Enkelrichting Oude Daalputstraat nodig om bomen rust te geven Meer verkeer op Leuvensebaan is geen nadeel. Gemotoriseerd doorgaand verkeer hoort op de steenweg. Idem scenario 3 Gezondheid bomen op de dreef is belangrijk Signalisatie kruispunt Pleinstraat Langeveld = gevaarlijk Pro scenario 3, maar Oude Daalputstraat moet enkelrichting Nog steeds geen bestendiging. Langeveld IS een fietsstraat en moet 30km/u Fietsstraat Oude Daalputstraat Snelheid 30km/u Knip midden in langste stuk Langeveld? = 2 knippen Kruispunt Oude Daalputstraat & Leuvensebaan = gevaarlijk voor fietsers ALS dubbelrichting. Beter enkelrichting Langeveld = fietsstraat (x 4). Langeveld enkelrichtingsstraat Kruispunt Pleinstraat & Langeveld geen voorrang van rechts, maar voorrang Pleinstraat Pro scenario 3, maar met Oude Daalputstraat enkelrichting naar Langeveld Tellingen aantal auto’s in Daalputstraat Vrachtwagens met bomen door Langeveld? Knip bijzetten op Langeveld bij de hangaar? = scenario 4 ALS scenario 3 dan meer verkeer in Langeveld. Hoe remmen? Bloembakken? Vuilkar is probleem bij de knip? Verzinkbare palen? Hoe signalisatie kruispunt Pleinstraat in scenario 3? Beter fietsstraat i.p.v. aparte fietsstrook in Oude Daalputstraat Slecht voetpad Leuvensebaan. Veel beschadigingen van de klinkers Voetpad van de Leuvensebaan is donker in de winter = gevaarlijk (stuk van St-Geertrui tot aan de bocht) Hoe zwaar verkeer sturen in scenario 3?

Reacties zijn nog steeds welkom.  Voor wie liever in levende lijve eens langskomt, blijven de panelen nog tot eind augustus staan in de hal van het gemeentehuis.